Volue kjøper selskap som leverer løsninger til vindkraftparker

Volue overtar alle aksjene i Meventus Aps, det danske datterselskapet til Meventus AS, som leverer vindmålingsutstyr og off grid strømforsyningsløsninger til vindkraftparker.

Det er Volue sin nye Industrial IoT avdeling gjennom Scanmatic, som har fremforhandlet avtalen.
– Vi er veldig godt fornøyd med avtalen. Meventus Aps styrker vår satsning på instrumenteringsløsninger innen fornybar energi. I tillegg er selskapet etablert i Danmark, som er et nytt marked for oss, sier Johannes Skar, som skal lede den danske virksomheten.

Det internasjonale teknologiselskapet Volue ble etablert i mars 2020 og består av selskapene Scanmatic, Wattsight, Markedskraft og Powel. Selskapet tilbyr teknologi og programvareløsninger for å løse en av vår tids største utfordringer – det grønne skiftet fra fossil til fornybar energiproduksjon. Volue har i løpet av de siste årene vokst som leverandør av instrumenteringsløsninger innen vindkraft. Først kjøpte de InSitu AB i 2019 og nå oppkjøpet av Meventus Aps.

– Vi er blitt en av Nordens største aktører innenfor dette området og har store ambisjoner for videre vekst, sier Kim Steinsland, EVP Industrial IoT i Volue.

I fjor vant Volue en rammeavtale med Danske Meteorologiske Institutt (DMI) på leveranse av målestasjoner for meteorologiske og hydrologiske målinger. Gjennom oppkjøpet av Meventus Aps, får Volue nå en egen organisasjon og tilstedeværelse i Danmark. 

– Vi kommer til å følge opp eksisterende kunder på en god måte og samtidig kunne tilby alle våre løsninger i det danske markedet. Dette vi gi oss et stort løft, avslutter Steinsland.

Kim Steinsland

Administrerende direktør
kim.steinsland@scanmatic.no
Mobil +47 911 10 826

Kontakt oss

Head of Sales Evironment and Renewable

Steinar Jacobsen
steinar.jacobsen@volue.com
+47 93 46 80 72

Renewable

Nils Lofstad
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Renewable

Birgitte Centeno Austefjord
birgitte.austefjord@volue.com
+47 91 92 13 92

Renewable

Svend Hoel Lunden
svend.lunden@volue.com
+47 40 62 49 56

Environment

Kjetil Sandnes
kjetil.sandnes@volue.com
+47 91 77 79 70

Environment

Ketil Lillevik
ketil.lillevik@volue.com
+47 93 01 25 94

Defence

Sondre Myhre
sondre.myhre@volue.com
+47 98 88 78 89

Offshore & Marine

Baste Rimestad
baste.rimestad@volue.com
+47 474 64 505

VP Sales

Marius Brenden
marius.brenden@volue.com
+47 90 99 25 71

Intelligent Traffic Systems

Stig Yngvar Nilsen
stig.yngvar.nilsen@volue.com
+47 90 85 22 59

After Sales Service

Martin Albrektsen
martin.albrektsen@volue.com
support.no.iot@volue.com
+47 94 18 93 58

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere hvis du ønsker mer informasjon om Volue Industrial IoT og våre løsninger.

Volue Industrial loT AS,  Bedriftsveien 17, N-4841 Arendal | Tel: +47 37 05 95 00 | iot@volue.com

To volue.com