Til lands, til vanns og i luften med..

Scanmatic AS har inngått et samarbeid med selskapet Norse Asset Solutions AS om å levere sensorsystemer som skal kobles til dronesystemer. De første løsningene er under utvikling og skal benyttes av Kystvakta i forbindelse med overvåking av ulovlig utslipp fra skip.

Norse Asset Solution AS har vunnet en rammekontrakt på levering av dronesystemer til Kystvakta. Innkjøpet er et samarbeid mellom Kystverket, Kystvakta, Sjøfartsdirektoratet og Statens Strålevern. Dronene skal opereres av Kystvakta i arbeidet med søk og redning samt avdekke ulovlig utslipp langs kysten vår. Scanmatic AS skal utvikle forskjellige sensorsystemer som skal kobles til dronene via en «payload module». Sensorpakkene henter både kraftforsyning og kommunikasjon fra dronen via «Payload modulen». Løsningen må trekke lite strøm, være lett i vekt samtidig som det må være robust. Brukervennlighet og driftssikkerhet er sentrale fokusområder i tillegg til det funksjonelle. Det skal også leveres et datainnsamlingssystem som både skal presentere måledata i sanntid som operatøren skal benytte og ha datalagring for postprosessering og dokumentasjon. «Det å benytte droner i forbindelse med datafangst og overvåking åpner opp for mange
nye muligheter. Jeg ser store muligheter fremover både innenfor våre tradisjonelle markeder men også at det kan åpne seg nye muligheter for oss ved bruk av droner som bærere av forskjellige
sensorløsninger», sier Johannes Skar i Scanmatic AS. «Vi har stor tro på at dette kan være starten på et langvarig og spennende samarbeid. Her er det 2 fagmiljøer som møtes som er sterke på hver sin måte og som utfyller hverandre veldig godt.» sier Joachim Hovland i Norse Asset Solutions AS.

“Vi har stor tro på at dette kan være starten på et langvarig og fruktbart samarbeid.”
Joachim Hovland

Name:
Johannes Skar
Tel No:
+47 37 05 95 42
Phone:
+47 91 33 14 55
E-mail:
johannes@scanmatic.no