Scanmatic er et ledende nordisk teknologiselskap innenfor instrumentering og industriell IT. Selskapet er en del av Volue som gjennom sine løsninger og tjenester tilrettelegger for det grønne skiftet. Volue har nylig blitt notert på Oslo Børs (Merkur Market)....