Scanmatic og corona

Kjære kunde

De siste dagene har det vært en dramatisk utvikling i spredningen av Coronavirus.

Scanmatic følger nøye med på myndighetenes råd og innfører fortløpende de tiltak og retningslinjer som anbefales.

 Vårt mål er å sikre normal drift og opprettholdelse av service & support til alle våre kunder så langt det lar seg gjøre.

Foreløpig er vi bemannet og fullt operative på vårt hovedkontor i Arendal.

Alle våre støttesystemer, inkludert telefon og sentralbord fungerer uavhengig hvor vi fysisk befinner oss. Vi planlegger derfor med å opprettholde et normalt servicenivå også dersom vi må sende ansatte hjem for å jobbe fra hjemmekontor.

Vi har som de fleste selskaper innført restriksjoner ift reiser og deltakelse i fysiske møter og samlinger. Dette vil kunne påvirke vår evne til å utføre support lokalt. Slike oppdrag vil bli risikovurdert individuelt ift mulighet for å opprettholdelse av forsvarlig smittevern ved gjennomføring.

 Vi ber om at behov for service og support meldes inn som vanlig til:

 

Epost:           support@scanmatic.no eller direkte til deres kontaktperson (som vanlig)

Telefon:        370 59 500 (sentralbord) / 924 17 826 (support v/Clas de Presno)

Mobil:           Kontakt deres kontaktperson/prosjektingeniør direkte.

Web:            https://login.scanmatic.no (gjelder bare kunder med serviceavtale)

 

Pga stengte skoler og barnehager må vi sannsynligvis mobilisere flere ressurser enn vanlig for å opprettholde beredskap. Det kan derfor oppstå behov for å få tildelt fjern-tilgang til andre ansatte enn de som pleier å betjene dere. Vi ber derfor om at dere har en plan og de nødvendige rettigheter for å tildele nye tilganger.

Generelle spørsmål om Scanmatics policy ift Coronavirus kan rettes til kai.venaas@scanmatic.no (HMS ansvarlig).

 

Vennlig hilsen

 

Kim Steinsland

Adm dir

Scanmatic AS

Kim Steinsland

Administrerende Direktør
kim.steinsland@scanmatic.no
+47 911 10 826

Kontakt oss

Offshore & Marine

Baste Rimestad
baste.rimestad@volue.com
+47 474 64 505

Renewable

Nils Lofstad
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Renewable

Birgitte Centeno Austefjord
birgitte.austefjord@volue.com
+47 91 92 13 92

Intelligent Traffic Systems

Stig Yngvar Nilsen
stig.yngvar.nilsen@volue.com
+47 90 85 22 59

Service, support and Environmental

Clas J. Garcia de Presno
clas.presno@volue.com
+47 92 41 78 26

Sales Manager Renewable

Johannes Skar
Johannes.skar@volue.com
+47 91 33 14 55

VP Sales

Marius Brenden
marius.brenden@volue.com
+47 90 99 25 71

Head of Sales Evironment

Steinar Jacobsen
steinar.jacobsen@volue.com
+47 934 68 072

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere hvis du ønsker mer informasjon om Scanmatic og våre løsninger.

Volue Industrial loT AS,  Bedriftsveien 17, N-4841 Arendal | Tel: +47 37 05 95 00 | company@scanmatic.no

To volue.com