Scanmatic blir en del av Volue

De fire selskapene Markedskraft, Wattsight, Powel og Scanmatic går sammen og danner nytt teknologiselskap kalt Volue.

Formålet med Volue er å kombinere selskapenes unike kompetanse innen digitale, automatiserte løsninger med dyp domenekunnskap innen våre respektive markedsområder. Volue skal bidra aktivt til at kundene oppnår bærekraftig vekst gjennom optimal utnyttelse og forvaltning av kritisk infrastruktur, naturressurser og miljø.

De 4 selskapene har sammen en sterk markedsposisjon innen europeisk energisektor. Volue leverer i tillegg ledende produkter og tjenester innen en rekke industrielle vertikaler i det norske og nordiske markedet som Bygg & Anlegg, Samferdsel, Forsvar, Offshore & Maritim og Miljøovervåkning. I 2019 hadde Volue-selskapene en samlet omsetning på MNOK 800, 500 ansatte og mer enn 2000 kunder i 44 land.

Volue AS er et heleid datterselskap av det norske industrielle investeringsselskapet Arendal Fossekompani (AFK), som også er majoritetseier i alle de 4 Volue-selskapene.

Scanmatics klare ambisjon for videre utvikling som en del av Volue er å bygge videre på våre viktigste konkurransefortrinn som vi mener i første rekke er fleksibilitet, tilgjengelighet og domenekompetanse. Samtidig vil vi utnytte fordelene av å bli en del av en stor og robust aktør innen industriell IT med et betydelig europeisk fotavtrykk.

Vårt fokus og mandat innen Volue-konsernet vil være å drive og utvikle konsernets virksomhet innen forretningsområdet Instrumentering og Industriell Automasjon. Dette vil medføre en styrket satsning innen alle våre eksisterende markedssegmenter som er Fornybar Energi & Miljø, Forsvar, Offshore & Maritime og Samferdsel, hvor kontaktpersoner, kompetanse og prosjektorganisasjon vil forbli uforandret eller styrket.

Basert på dette vil vi utfordre våre kunder til å hjelpe oss å passe på at ikke utviklingen av Volue skjer på bekostning av våre kjerneverdier og styrker. Vi ber derfor om at dere varsler oss umiddelbart hvis dere mener vi vi ikke lenger leverer ift målsetningen om å være fleksible, tilgjengelige og kompetente. Kontakt i så fall prosjektleder eller selger direkte, eller send mail til company@scanmatic.no. Vi lover umiddelbar respons.

Nøl heller ikke med å kontakte oss ved spørsmål eller kommentarer ang Volue, og se gjerne www.volue.com og www.scanmatic.no for mer informasjon.

Vennlig hilsen

Kim Steinsland

Adm dir

Kim Steinsland

Administrerende Direktør
kim.steinsland@scanmatic.no
+47 911 10 826

Kontakt oss

Head of Sales Evironment and Renewable

Steinar Jacobsen
steinar.jacobsen@volue.com
+47 93 46 80 72

Renewable

Nils Lofstad
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Renewable

Birgitte Centeno Austefjord
birgitte.austefjord@volue.com
+47 91 92 13 92

Renewable

Svend Hoel Lunden
svend.lunden@volue.com
+47 40 62 49 56

Environment

Kjetil Sandnes
kjetil.sandnes@volue.com
+47 91 77 79 70

Environment

Ketil Lillevik
ketil.lillevik@volue.com
+47 93 01 25 94

Defence

Sondre Myhre
sondre.myhre@volue.com
+47 98 88 78 89

Offshore & Marine

Baste Rimestad
baste.rimestad@volue.com
+47 474 64 505

VP Sales

Marius Brenden
marius.brenden@volue.com
+47 90 99 25 71

Intelligent Traffic Systems

Stig Yngvar Nilsen
stig.yngvar.nilsen@volue.com
+47 90 85 22 59

After Sales Service

Martin Albrektsen
martin.albrektsen@volue.com
support.no.iot@volue.com
+47 94 18 93 58

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere hvis du ønsker mer informasjon om Volue Industrial IoT og våre løsninger.

Volue Industrial loT AS,  Bedriftsveien 17, N-4841 Arendal | Tel: +47 37 05 95 00 | iot@volue.com

To volue.com