Samferdsel

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for samferdselssektoren.

Typiske leveranser til samferdselssektoren er klimastasjoner, SRO-anlegg (Styring, regulering og overvåking) til tunneler og broer, ITV-systemer, skiltstyringssystemer og andre sikkerhets- og overvåkingssystemer.

Eksempler på leverte løsninger:

  • Statens Vegvesen – Vegvær stasjoner
  • Jernbaneverket – Planoverganger
  • Statens Vegvesen – Hamnøy
  • Jernbaneverket – GSM-R kvalitetsmåling
  • Euroskilt – skiltstyringer
  • Statens Vegvesen – tuneller i Bergen

 

Scanmatic har lang erfaring i prosjektgjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg og sikker møte.

Vi følger de til en hver tid normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

 

Kontakt

Navn:
Stig Yngvar Nilsen
Tel No:
+47 37 05 95 00
Mobil:
+47 90 85 22 59
E-post:
stig.nilsen@scanmatic.no

Kontakt

Navn:
Geir Stian Bjåen
Mobil:
+47 91 90 80 31
E-post:
geirstian@scanmatic.no