Scanmatic Elektro AS arbeider med elektrorelaterte prosjekter over hele landet. Fokusområder er samferdsel og infrastruktur, med avdelingene Samferdsel og Telecom. Scanmatic Elektro AS er ISO 9001/14001/45001 sertifisert og risiko og mulighetsstyring har høyt fokus.

Vår visjon er: «Vi vil møte Norges behov for infrastruktur».

Våre kunder og samarbeidspartnere er blant annet Statens Vegvesen, landsdekkende entreprenører, kraftselskap og kommuner. Vi har hele Norge som nedslagsfelt.

De senere årene har vi omsatt for omkring MNOK 500 pr. år.

Scanmatic Elektro AS søker etter anleggsledelse som kan styrke selskapet og prosjektene gjennom sin kompetanse og erfaring. Stillingene blir tilhørende avdeling Samferdsel.

Stillingene vi ønsker besatt er Anleggsledere, Driftsledere og Baser.

Anleggsleders oppgaver vil være:

 • Byggeplassledelse fra A til Å
 • HMS, økonomi og kvalitetsstyring
 • Driftsplanlegging
 • Samarbeid med interessenter (kunde, kommune, næringsliv, leverandører etc.)

Driftsleders oppgaver vil være:

 • Kostnadskontroll i samarbeid med prosjektledelsen
 • Driftsplanlegging i samarbeid med prosjektledelsen
 • Oppstartsmøter og fordeling av arbeidsoppgaver
 • HMS/ytre miljø arbeid og kvalitetsstyring
 • Delta i byggemøter

Bas sine oppgaver vil være:

 • Ansvarlig for eget arbeidsteam og arbeidsutførelse
 • Ha tett dialog med resten av anleggsledelsen
 • Være medansvarlig for ressurser, planlegging og oppfølging
 • Sikre at krav til HMS og kvalitet ivaretas i daglig arbeid og at arbeidet utføres i henhold til avtale og tegninger
 • Ta initiativ til forbedringer og korrigere tiltak

Vi tenker at dere har:

 • Relevant ingeniørfaglig/teknisk utdannelse og/eller relevant erfaring innen bygg/anlegg
 • Bred erfaring fra anleggsledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode koordinerings -og administrative evner.
 • Kontrakts forståelse
 • Glede av å arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig
 • Glimt i øyet og stort engasjement
 • Snakker og skriver norsk

Vi tilbyr:

 • Gode lønns- og forsikringsbetingelser
 • Herlige kolleger som alle brenner for et godt arbeidsmiljø
 • Muligheten til å påvirke et selskap i vekst
 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver
 • Arbeidet er rotasjonsbasert.

Søknadsfrist: 27.10.2019

For ytterligere informasjon, kontakt:

Mari Bjelland, 41 50 86 29 / mari.bjelland@scanmatic.no