Luke- og ventilstyring

Luke- og ventilstyring

Luke- og ventilstyring Anvendelse Scanmatic leverer lukestyringer og ventilstyringer til vannkraftverk Leveransen kan inkludere sensorer for lukeposisjon og endestopp på eldre luker som skal automatiseres. Styringen skilles galvanisk fra selve luken eller ventil for...
Lekkasjemåling – Damsikkerhet

Lekkasjemåling – Damsikkerhet

Lekkasjemåling – Dammsikkerhet Terskel med 90 graders V-overløp Instrumentering | Energi | vannkraft | dam Anvendelse Større magasindammer innenfor vannkraft har krav til overvåking av lekkasjer, og da er hensikten damsikkerhet. Øker lekkasjen er det et tegn på...
Dam og strukturovervåking

Dam og strukturovervåking

Strukturovervåking Instrumentering | vannkraft Anvendelse Scanmatic overvåker mekaniske strukturer i kraftbransjen. Det er flere aktuelle applikasjoner som vist nedenfor: Deteksjon av rørbrudd Måling av fysiske strukturendringer i dam Måling av poretrykk rundt dam...
Kraftforsyningsløsninger

Kraftforsyningsløsninger

Kraftforsyningsløsninger Instrumentering | Energi | vannkraft Anvendelse Scanmatic leverer løsningen for bruk på steder med begrensede infrastruktur og kan derfor levere fleksible robuste kraftforsyningsløsninger med høy oppetid. Løsningen kan kobles opp mot...