Luke- og ventilstyring

Luke- og ventilstyring

Luke- og ventilstyring Sensor | PLS | Energi | vannkraft Anvendelse Scanmatic leverer lukestyringer og ventilstyringer til vannkraftverk Leveransen kan inkludere sensorer for lukeposisjon og endestopp på eldre luker som skal automatiseres. Styringen skilles galvanisk...
Lekkasjemåling – Damsikkerhet

Lekkasjemåling – Damsikkerhet

Lekkasjemåling – Dammsikkerhet Terskel med 90 graders V-overløp Instrumentering | Energi | vannkraft | dam Anvendelse Større magasindammer innenfor vannkraft har krav til overvåking av lekkasjer, og da er hensikten damsikkerhet. Øker lekkasjen er det et tegn på...
Strukturovervåking

Strukturovervåking

Strukturovervåking Instrumentering | vannkraft Anvendelse Scanmatic overvåker mekaniske strukturer i kraftbransjen. Det er flere aktuelle applikasjoner som vist nedenfor: Deteksjon av rørbrudd Måling av fysiske strukturendringer i dam Måling av poretrykk rundt dam...
Kraftforsyningsløsninger

Kraftforsyningsløsninger

Kraftforsyningsløsninger Instrumentering | Energi | vannkraft Anvendelse Scanmatic leverer løsningen for bruk på steder med begrensede infrastruktur og kan derfor levere fleksible robuste kraftforsyningsløsninger med høy oppetid. Løsningen kan kobles opp mot...