Havbruk

Havbruk

Havbruk Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for fiskeri- og havbruksnæringen. Våre løsninger er stort sett innenfor instrumentering og...
Luke- og ventilstyring

Luke- og ventilstyring

Luke- og ventilstyring Anvendelse Scanmatic leverer lukestyringer og ventilstyringer til vannkraftverk Leveransen kan inkludere sensorer for lukeposisjon og endestopp på eldre luker som skal automatiseres. Styringen skilles galvanisk fra selve luken eller ventil for...
Grunnvannsovervåkning

Grunnvannsovervåkning

Grunnvannsovervåkning Foto: OTT Hydromet  Instrumentering | Sensor | Energi | Grunnvann Anvendelse Grunnvannsmålinger er viktig for å eksempelvis kunne identifisere trender (langvarige eller sesongbestemte), endringer knyttet til grunnarbeid, eller i forbindelse med...