Luke- og ventilstyring

Luke- og ventilstyring

Luke- og ventilstyring Anvendelse Scanmatic leverer lukestyringer og ventilstyringer til vannkraftverk Leveransen kan inkludere sensorer for lukeposisjon og endestopp på eldre luker som skal automatiseres. Styringen skilles galvanisk fra selve luken eller ventil for...
Lekkasjemåling – Damsikkerhet

Lekkasjemåling – Damsikkerhet

Lekkasjemåling – Dammsikkerhet Terskel med 90 graders V-overløp Instrumentering | Energi | vannkraft | dam Anvendelse Større magasindammer innenfor vannkraft har krav til overvåking av lekkasjer, og da er hensikten damsikkerhet. Øker lekkasjen er det et tegn på...
Fjernstyringssystemer til energibransjen

Fjernstyringssystemer til energibransjen

Fjernstyringssystemer til energibransjen Anvendelse Scanmatic leverer forskjellige fjernstyringssystemer. Aktuelle løsninger for energibransjen er: Fjernkontrollanlegg Pumpestyring Teknologi Løsningene er gjerne basert på PLS, eller en industri-PC, som er utstyrt med...
Grunnvannsovervåkning

Grunnvannsovervåkning

Grunnvannsovervåkning Foto: OTT Hydromet  Instrumentering | Sensor | Energi | Grunnvann Anvendelse Grunnvannsmålinger er viktig for å eksempelvis kunne identifisere trender (langvarige eller sesongbestemte), endringer knyttet til grunnarbeid, eller i forbindelse med...
Kraftforsyningsløsninger

Kraftforsyningsløsninger

Kraftforsyningsløsninger Instrumentering | Energi | vannkraft Anvendelse Scanmatic leverer løsningen for bruk på steder med begrensede infrastruktur og kan derfor levere fleksible robuste kraftforsyningsløsninger med høy oppetid. Løsningen kan kobles opp mot...