Lysstyring/Bomstyring

Lysstyring/Bomstyring

Lysstyring/Bomstyring Anvendelse Scanmatic har god erfaring med styringssystemer for belysning og bomanlegg, hovedsakelig rettet mot samferdsel. Vi har ulike typer styresystemer å referere til, og kan levere tilpassede og standardiserte løsninger. Teknologi Et...
Nettverk og nettverkstopologi

Nettverk og nettverkstopologi

Nettverk og nettverkstopologi kommunikasjon | nettverk | prosjektering Anvendelse Scanmatic leverer komplette industrielle nettverk og nettverkstopologier for ulike løsninger og behov. Nettverkene blir oppbygget fra gitte spesifikasjoner, og kan innebære...
Hendelsesdeteksjon AID

Hendelsesdeteksjon AID

Hendelsesdeteksjon AID Kamera | Scada | VMS | tunnel | AID | Radar | VTS Anvendelse Scanmatic leverer automatisk hendelsesdeteksjon (AID) for tunneler i alle regioner av Norge. AID systemer kan brukes til å få rask varsling og oversikt over mulige ulykker og alarmer...