Miljøovervåking

Miljøovervåking

Miljøovervåking Anvendelse Scanmatic har i mange år levert stasjoner for miljøovervåking for brukere i inn- og utland. Leveransene er for det meste levert til statelige organisasjoner, industrielle kunder eller kommunale kunder. Eksempler på anvendelse av stasjonene...
Luke- og ventilstyring

Luke- og ventilstyring

Luke- og ventilstyring Anvendelse Scanmatic leverer lukestyringer og ventilstyringer til vannkraftverk Leveransen kan inkludere sensorer for lukeposisjon og endestopp på eldre luker som skal automatiseres. Styringen skilles galvanisk fra selve luken eller ventil for...
Grønn lukestyring

Grønn lukestyring

Grønn lukestyring Anvendelse Scanmatic leverer «grønne» lukestyringer til vannkraftverk. Dette er styringer som brukes på steder med begrenset infrastruktur dvs. ikke tilgjengelig nettspenning og hvor man ikke ønsker å sette opp diesel-aggregater for...
Lekkasjemåling – Damsikkerhet

Lekkasjemåling – Damsikkerhet

Lekkasjemåling – Dammsikkerhet Terskel med 90 graders V-overløp Instrumentering | Energi | vannkraft | dam Anvendelse Større magasindammer innenfor vannkraft har krav til overvåking av lekkasjer, og da er hensikten damsikkerhet. Øker lekkasjen er det et tegn på...