Vegværstasjoner

Anvendelse

Statens Vegvesen har i dag ca. 300 værstasjoner levert av Scanmatic, langs vegnettet i Norge. Observasjonsdata fra disse værstasjonene skal i stor grad kunne nyttiggjøres dynamisk og i sanntid. Data fra stasjonene samles inn mot nærmeste VTS og videre inn mot et sentralsystem. En standard veiværstasjon observerer nedbør, nedbørstype, lufttemperatur, luftfuktighet, vegbanetemperatur, vind og kamera.

Teknologi

Scanmatic AS benytter ulike sensorer fra anerkjente leverandører sammen med vår egen datalogger, SM5059.

Scanmatic har i tillegg utviklet en Vegvær- app til fri bruk. Denne viser sanntidsdata på ulike vegstrekninger i Norge.