VA-Overvåkning

Anvendelse

Det har etter hvert blitt svært nyttig og viktig for kommuner å ha kontroll på vann og avløp. Scanmatic leverer systemer for både styring og overvåkning av slike anlegg.

Det er installert styreskap for avrenningskum, samt styreskap med distribuert I/O for overvåkning av rørbruddventil, reguleringsventil, mengdemåler og trykkmåler ved flere pumpestasjoner.

Teknologi

Scanmatic AS har bred kompetanse innen styring, regulering og overvåkning. Her har vi tegnet og produsert tavler samt programmert PLS. Scanmatic står også for montasjen av automatikkskapene på pumpestasjonen.

Det er benyttet ulike typer ventiler med solenoidstyring av kjente fabrikater. Disse er regulert av PLS med trykkgiver som referanse. PLS er programmert av Scanmatic og kommuniserer med eksisterende PLS på pumpestasjonen via Modbus TCP. PLSen inneholder også HMI-bilder som viser oversikt over vannforbruket i andre soner i kommunen.

Clas J. Garcia de Presno

Service og support
clas.presno@scanmatic.no
+47 92 41 78 26

Relevante leveranser