Teknisk Overvåkning av Radaranlegg

Anvendelse

Radaranlegg er komplekse tekniske installasjoner med et stort behov for automatisering og fjernovervåkning. Scanmatic sine systemer samler data fra alle de tekniske installasjonene i radaranlegget og gjør disse tilgjengelige for operatører og teknisk personell. Resultatet er et anlegg med mindre behov for tilstedeværelse av personell for å utføre den daglige driften

Teknologi

Scanmatic sitt egenutviklede system for overvåkning av radaranlegg kjører på Solaris baserte Oracle servere og gir operatøren full oversikt over alle tekniske installasjonene i anlegget. Status på alt fra temperaturer og vifter til radar effekt er tilgjengelig i systemet. Operatøren vil også få alarmer ved eventuelle feil og har muligheten til å fjernstyre anlegget.

Hvert radaranlegg har tilgang til sitt lokale anlegg og i tillegg overføres all informasjon til overordnede kontrollsenter via standard TCP/IP nettverk.