Hydroakustikk – Sonar

Anvendelse

Scanmatic har siden etableringen i 1971 levert høyteknologiske løsninger innen hydroakustikk. Hydroakustikk er læren om lyd under vann, og for Scanmatic handler dette om å finne gode tekniske løsninger på industrielle behov for opptak-, analyse-, signalbehandling- og utsendelse av lyd under vann, og ulike kombinasjoner av disse.

Scanmatic leverer bl.a. systemer som simulerer lyden (under vann) fra marine fartøy, på ulike måter. Dette kan enten gjøres aktivt eller passivt. Ved aktiv sonar test, så vil systemet sende lyd-ekko på et mottatt sonar-ping i vannet, med en operatør-valgt tidsforsinkelse.  Denne tidsforsinkelsen simulerer avstanden mellom sonaren og undervannsmålet (f.eks. ubåten). Ved passiv sonar test, så vil man sende ut lyd i vannet som skal simulere propell-støy eller annen signaturlyd fra et fartøy, eventuelt en sonar. Scanmatic har også systemer for å ta opp «recorde» lyd fra sjøen.

I 1989 vant Scanmatic en stor kontrakt med NATO FORACS for å levere komplette bunnfaste testfasiliteter for sonartesting på deres anlegg på Kreta og i Norge. Dette fastmonterte anlegget heter UAST (Underwater Acoustic Simulated Target System) og består av flere utplasserte akustiske transceivere på havets bunn som kan motta og sende lydsignaler. Transceiverne er kablet med spesielle undervannskabler til en landbasert stasjon. Kjerneteknologien i de leverte systemene er robust og fortsatt i drift etter nesten 30 år!

Som en videreføring av det arbeidet utviklet Scanmatic blant annet SONTAS (opereres fra fartøy eller kai), SONCAT (flytende bøye) og STM (modul på bevegelig undervannsfarkost). Dette er mindre transportable systemer som regelmessig brukes til testing og kalibrering av sonarer for ubåtjakt og minesøk, samt for trening av sonaroperatører ved å simulere ekko fra f.eks. en spesifikk type ubåt eller en innkommende torpedo.

I 2018 så utviklet Scanmatic Sonar3, som er siste generasjon «state-of-the-art» prosessering- og DSP elektronikkenhet for sonar produkter. Sonar3 gir nye muligheter for real-time digital signalprosessering (DSP), og har en lydkvalitet som er mange ganger forbedret, bla. gjennom raskere samplingsrate og lydoppløsning (bit-dybde). Plattformen er Linux-basert og FPGA er en sentral del av signalprosesseringen. Den nye Sonar3 plattformen ble første gang brukt i den nye SONCAT-2 bøyen, og vil også bli hovedkomponenten i kommende systemleveranser.

Teknologi

Aktuelle konsepter/produkter:

Christian Jørgensen

Offshore og forsvar
Christian.jorgensen@scanmatic.no
+47 93 06 86 49

Relevante leveranser