Undervannsakustikk

Anvendelse

Scanmatic har siden etableringen i 1971 levert høyteknologiske løsninger innen undervannsakustikk, også kalt hydroakustikk. Hydroakustikk er læren om lyd under vann, og for Scanmatic handler dette om å finne innovative løsninger av høy teknisk kvalitet for opptak-, analyse-, signalbehandling- og utsendelse av lyd under vann, og ulike kombinasjoner av disse. Hovedtyngden av Scanmatics hydroakustiske leveranser fokuserer på ulike måter å simulerer lyden fra marine fartøy og sonar ekko i vann, samt systemer for å gjøre opptak av lyd under vann.

Kundene i dette markedssegmentet tilhører ofte forsvar samt forsknings- og undervisningsinstitusjoner. Scanmatic skreddersyr eller tilpasser ofte leveransene etter kundens behov.

Sonartest og -trening
Scanmatic har levert en rekke systemer for aktiv og passiv sonar testing. Ved en aktiv sonartest returnerer systemet ekko på en mottatt sonarpuls i vannet, med en operatør-valgt tidsforsinkelse og eventuelt valgfrie tilleggseffekter som Doppler shift, highlights og/eller endret target strength. Tidsforsinkelse simulerer avstand mellom sonar og undervannsmål (f.eks. en ubåt), Doppler shift (frekvensendring) simulerer hastighet, og highlights simulerer fysisk formfaktor til målet. Ved passiv sonartest sendes selvvalgt lyd ut i vannet, eksempelvis bredbåndet støy som skal simulere signaturlyden fra et fartøy. Et bruksområde for dette er å imitere propellstøy eller sonarpuls fra en skipsmontert aktiv sonar. Mer informasjon angående modusene for sonar testing finnes i denne linken.

Scanmatic leverer også systemer for å gjøre rene opptak av lyd i vann for overvåkning og analyse.

Bakgrunn og eksempler på leveranser
I 1989 vant Scanmatic en stor kontrakt med NATO FORACS for å levere komplette bunnfaste testfasiliteter for sonartesting på deres anlegg på Kreta og i Norge. Dette fastmonterte anlegget heter UAST (Underwater Acoustic Simulated Target System) og består av flere utplasserte akustiske transceivere på havets bunn som kan motta og sende lydsignaler. Transceiverne er kablet med spesielle undervannskabler til en landbasert stasjon. Kjerneteknologien i de leverte systemene er robust og fortsatt i drift etter nesten 30 år!

Som en videreføring av det arbeidet utviklet Scanmatic blant annet SONTAS (opereres fra fartøy eller kai), SONCAT (flytende bøye) og STM (modul i bevegelig undervannsfarkost). Dette er mindre transportable systemer som regelmessig brukes til testing og kalibrering av sonarer for ubåtjakt og minesøk, samt for trening av sonaroperatører ved å simulere ekko fra f.eks. en spesifikk type ubåt eller en innkommende torpedo. LF-300 er et skipsoperert system med utvidet frekvensområde. SONRAS er en bøye for lytting, opptak og analyse av lyd i vann, mens VLA er et skipsoperert lyttesystem med opptak fra 4 hydrofoner fordelt på 200 meters dybde.

Ny kjerneplattform
Scanmatic satser aktivt på videreutvikling og stadig forbedring av kjerneteknologien. I 2018/2019 utviklet Scanmatic Sonar3 som er siste generasjon «state-of-the-art» prosessering- og DSP elektronikkenhet for hydroakustikk-produkter. Sonar3 gir nye muligheter for sanntids digital signalprosessering (DSP), og har en lydkvalitet som er mange ganger forbedret, bla. gjennom raskere samplingsrate og bedre lydoppløsning (bit-dybde). Plattformen er Linux-basert og benytter FPGA som en sentral del av signalprosesseringen. Den nye plattformen er allerede benyttet i flere leveranser, blant annet en ny SONCAT  til Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Teknologi

Aktuelle konsepter:

Aktuelle produkter: