Sonar Transponder Module (STM)

Scanmatics Sonar Transponder Module. Bilde: Teledyne Gavia

Scanmatics bidrag til leveransen er Sonar Transponder Module (STM). Dette er en modul som mottar og analyserer lydsignaler fra sonarer, og genererer et ekko eller sender ut forhåndslagrede lydsignaler. I «ekko-repeat» legger STM til en signatur på den mottatte sonar-pulsen, og sender tilbake denne modifiserte lydpulsen. For en sonaroperatør ser det ut som at det er en ekte u-båt på sonarskjermen.

Scanmatics STM er en selvstendig modul som gjør at enhver AUV (i dette tilfellet Gavia AUV) kan gjøres om til et sonartreningsmål. I dag benyttes militære AUVer først og fremst til å lete etter miner eller hente inn ettretningsinformasjon. Med Scanmatics STM kan de samme AUVene også benyttes til trening av avdelingene i marinen som fokuserer på undervannskrigføring.

STMen består av en vannfylt del med hydroakustiske transdusere, en luftfylt elektronikkmodul som kommuniserer med AUVens hjerne og en hydrofon som taues bak AUVen. STMen kan simulere en lang rekke realistiske mål og er et kosteffektivt verktøy for sonartrening.

Christian Jørgensen

Offshore og forsvar
Christian.jorgensen@scanmatic.no
+47 93 06 86 49