SM4441 Lufttørker Pusteboks

SM4441 brukes i installasjoner med relative trykkceller. Da det er viktig at det ikke kommer fuktighet ned i trykkcellens kapillærrør.

SM4441 består av en silicagelpatron, som er montert på en brakett. En plastslange brukes for å koble til trykkcellens kapillærrør. Dimensjon på denne slangen velges avhengig av type trykkcelle som skal tilkobles.

Ledningene fra trykkcellen tilkobles rekkeklemmer med overspenningsvern. Det er viktig at vern er tilkoblet god jord med så korte kabler så mulig.

 SM4441 leveres normalt ukapslet og er tiltenkt montert inne i skap sammen med datalogger.

Om ønskelig kan en eller flere SM4441 leveres ferdig montert i plastbokser eller stål-, aluminium- eller plastskap.

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@scanmatic.no
+47 91 64 79 22