SM4418 boblerørsanlegg for vannstandsmåling

SM4418 er et vannstandsmålesystem som fungerer etter boblerørsprinsippet og som erstatter dagens SM4416. Sensorsystemet kobles til en trykkluftkilde med regulator og et boblerør som ender på aktuelt måledyp. Måling av vannstand skjer ved at luft sendes ned i røret. Så lenge trykket i røret er høyere enn trykket på måledybden, vil luften strømme ut av enden av røret.

Boblerøret blåses tom for vann ved idriftsettelse. Dette kan gjøres manuelt ved å trykke på bryter på skapet eller aktiveres fra fjern ved hjelp av feltstasjon/datalogger.

Det sendes regelmessig ut korte luftpulser i røret. Det sørger for at vann i boblerøret, pga. endring av vannivå, blåses ut av røret. Trykket i røret måles en stund etterpå og dette trykket tilsvarer vannstanden i magasinet. Tiden mellom luftpuls og måling er avhengig av hvor stort vanntrykk det er, hvor mye luft det sendes ut i en puls og hvor langt boblerøret er. Trykket må få tid nok til å stabilisere seg før målingen foretas.

Trykket ut fra kompressor eller trykkluftflaske reduseres av en regulator til en verdi som er litt høyere enn måleområdet for vannstandsmålingen. Dette stilles inn ved installasjon av systemet.

Luftmengde i hver puls som sendes ut justeres i et rotameter ved idriftsettelsen. Dette gjør det mulig å lage løsninger som drives fra solcellepanel og hvor luften kommer fra en trykkluftflaske. Luftmengden reduseres til et nivå som er nok til at trykket stabiliserer seg for en måling like før neste puls. Dermed bruker løsningen betydelig mindre luft enn hva et kontinuerlig boblerørsanlegg bruker.

Trykket i boblerøret kan avleses manuelt i et manometer.

Boblerøranlegget styres med digitale utganger i feltstasjon/datalogger. Det må være tre eller fire digitale utganger ledig og de utstyres med skillereleer. Noen aktuelle feltstasjoner/dataloggere er:

 • Scanmatic SM5041
 • Scanmatic SM5049
 • Scanmatic SM5059
 • Sutron 9210B
 • Sutron Expert2

 

SM4418 er en fleksibel plattform som kan utstyres med forskjellige typer trykkceller ut fra måleområde og målenøyaktighet:

 • Ott PLS (0.05 % målenøyaktighet, differensiell sensor, SDI-12)
 • GE PTX5032 (0.04 % målenøyaktighet, differensiell sensor, mA)
 • GE DPS8000 (0.02/0.01 % målenøyaktighet, absolutt sensor, ASCII RS232)
 • Paroscientific Digiquartz 6000 (0.01 % målenøyaktighet, differensiell sensor ASCII RS232)

 

Trykkcellen tilkobles et grensesnitt på feltstasjon/datalogger f.eks. SDI-12, mA eller RS232.

SM4418 kan tilkobles forskjellig typer boblerør med en lengde på opptil 500 m. Det er støtte for boblerør med varmeelement (Elvestadrør) og uten varmeelement. Varmeelementet brukes for å forhindre at vannet fryser i boblerøret. Scanmatic anbefaler bruk av Elvestadrøret (6 mm innvendig diameter og 25 mm utvendig diameter) siden det er et robust rør av kobber og det har integrert varmeelement. Varmeelementet vil bare brukes dersom røret har frosset. Det er noe som vanligvis ikke kommer til skje så lenge boblerørssystemet er i kontinuerlig drift.

Boblerøret må legges med kontinuerlig fall for å forhindre at det blir en vannlås i røret. En vannlås gir gale målinger. Boblerøret må beskyttes mot ising, og det bør legges i trekkerør som boltes til fjell eller som graves ned i bunnen på magasinet.

Boblerør avsluttes i et boblekammer som forhindrer at det legger seg sedimenter i røret. Det termineres ofte inne i en sementkum.

SM4418 støtter bruk av kompresser eller trykkluftflasker. Maks lufttrykk i boblerøret er 10 Bar. Trykktank i kompressor eller trykkluftflasker utstyres med trykkcelle som tilkobles en analog inngang (mA). Det er støtte for en eller to trykkluftflasker.

Boblerøret utstyres med en pusteboks for å fjerne fuktighet i luften fra kompressoren. Det er ikke nødvendig dersom løsningen brukes trykkluftflasker med tørr luft.

Nøkkeldata:

 • Måleområde: 0 – 100 m
 • Målenøyaktighet bedre enn +/- 1 cm
 • Temperaturområde: -40 OC – 50 OC
 • Trykkluftkilde
  • Kompressor
  • En eller to trykkluftflasker
 • Kraftforsyning: +12V DC/+24 V DC
 • Størrelse: 400x600x200 mm

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22