Regulatorer

Anvendelse

Scanmatic har gjennom mange år levert skreddersydde reguleringssystemer for bruk i energibransjen. Regulatorene styrer både elektriske luker, hydrauliske luker og ventiler. Eksisterende luker kan også automatiseres ved å sette inn en motor som kobles til den mekaniske betjeningen av luken eller ved at vi kobles\r oss på det lokale brukergrensesnittet til luken.

Det implementeres forskjellige regulatorer som vist nedenfor:

  • Regulering av minstevannføring
  • Regulering av vannstand

Det brukes forskjellig regulatorteknologi og noen av dem er:

  • Settpunktregulator
  • PID-regulator på steder med liten tidsforsinkelse mellom slippunkt og målepunkt
  • Dahlin regulator på steder med stor tidsforsinkelse mellom slippunkt og målepunkt

Teknologi

Selve regulatoren implementeres i en PLS, feltstasjon eller datalogger.

Løsningen kan styres lokalt gjennom et lokalt brukergrensesnitt eller fjernstyres fra driftssentral/SCADA eller datainnsamlingssystem. Brukergrensesnittet kan være et klassisk brukergrensesnitt basert på brytere og lamper eller et grafisk brukergrensesnitt basert på en trykkfølsom skjerm.

Løsningen er kraftmatet fra nettspenning eller fra en kombinasjon av solcellepanel, vindgenerator og aggregat. Aggregatet fjernstyres slik at det bare er aktivt når luken skal kjøres eller når batteribanken må lades opp.

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Deliveries: