Overvåkingssystemer

Anvendelse

Scanmatic leverer forskjellige typer av overvåkningssystemer som er i bruk i energibransjen. Eksempler på dette kan være:

  • Datainnsamlingssystem
  • Videoovervåkningssystem (VMS)
  • SCADA-system
  • Nettverksovervåkningssystem basert på SNMP

Teknologi

Scanmatic har gjennom mange år utviklet eget datainnsamlingssystem (Hidacs). Hidacs er i bruk hos mange kraftselskaper. Systemet er i ferd med å bli erstattet av H2, som er Scanmatics nyeste verktøy for datainnsamling, datalagring og presentasjon av historiske målinger eller nåverdimålinger. H2 består av et antall moduler, som kan kombineres til et komplett datainnsamlingssystem etter behov. Systemet inkluderer en rikholdig funksjonalitet, som dekker alt fra fjernkonfigurering av dataloggere, til datainnsamling og presentasjon av data. Nåverdier kan bli presentert grafisk, eller skreddersydd for hver bruker. Historiske data vises vanligvis grafisk, men kan også vises i tabellform.

H2 kan brukes som et frittstående system eller kobles opp mot SCADA-systemer eller produksjonsplanleggingssystemer.

Videoovervåkningssystemer brukes sammen med et antall kameraer for overvåkning av kraftanlegg. Det gir mulighet for vising av film fra kameraene i nåtid, men filmene kan lagres og vises i etterkant etter behov. Kameraene kan fjernstyres direkte fra VMS-systemet. Systemet støtter både lyd og bilde og kan enkelt kobles opp mot adgangskontrollsystemer.

SCADA-systemet brukes for styring og kontroll av kraftanlegget.

Et nettverksovervåkningssystem brukes for å overvåke alle nettelementer i kommunikasjonsnettverket til et kraftselskap. Det vil også overvåke forbindelser og tjenester på dette nettverket. SNMP er en standard protokoll som brukes for kommunikasjon med nettelementene.

VMS-, SCADA- og SNMP-systemene er tredjepartprodukter som vi skreddersyr etter brukerens behov.

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Deliveries: