Offshore kontrollsystemer og kabinetter

Courtesy: APL Norway AS.

Anvendelse

Scanmatic gjennomfører sammenstilling og test av et bredt spekter av kontrollsystemer, elektriske tavler og kabinetter etter den standarden som blir spesifisert av kunden. Tegningsunderlaget produseres enten av Scanmatics ingeniører, i samarbeid med kunden eller blir overlevert komplett fra kundens side.   

Fordeler hos Scanmatic er blant annet tett forbindelse mellom produksjon og ingeniøravdelingene for effektiv feilsøking og endringshåndtering, samt gode innkjøpsbetingelser hos de største utstyrsprodusentene.

Teknologi

Et godt eksempel på Scanmatics kompetanse innen dette feltet er vår leveranse til en ubemannet lastebøye som skal være tilkoblet en FPSO på et oljefelt i Vest-Afrika. Til denne bøyen leverte Scanmatic systemer for forankringslineovervåking og PIG-deteksjon, sammenstilling av hydraulikk-rack og kontrollskap, samt elektrisk kabling og sammenstilling av kontroll-kontaineren som driftes på batteri med solceller og kommuniserer over radiolink med FPSOen.

Alexander Overgaard

Offshore & Maritime
alexander.overgaard@volue.com
+47 40 17 00 10

Relevante leveranser