Mooring Line Integrity Monitoring

Courtesy of APL Norway AS

Scanmatic benytter sin spisskompetanse innen undervannsinstrumentering, datainnsamling, kommunikasjon og systemintegrasjon i leveransene av systemer for overvåking av forankringsliner og annen infrastruktur under vann.

Scanmatics engasjement innen dette feltet startet med en utfordring fra en av våre kunder om å ta frem en mer robust inklinometerløsning enn det som var tilgjengelig på markedet. Et inklinometer monteres på forankringslinen for å måle dens vinkel og detektere et linebrudd. Spesielt kablene som krysser det bevegelige området mellom FPSOen/lastebøyen og inklinometeret var utsatt for mye slitasje og skader. Scanmatic utviklet et nytt system med integrert kabelbeskyttelse som reduserer sannsynligheten for kabelfeil betraktelig.

I tillegg til sensorer for å overvåke laster og vinkler inneholder en leveranse av et Scanmatic forankringsovervåkingssystem subsea-kabler, kabelbeskyttelse, løsninger for routing av kabler gjennom f.eks. rør vha spesial-flenser, subsea-konnektorer som kan byttes av dykkere eller ROVer, koblingsbokser og datainnsamlingsskap, signalkonvertering og dataintegrasjonsløsninger og topside presentasjon- og alarmhåndteringsløsninger.

Et eksempel på en leveranse presenteres her: Mooring Line Monitoring i Mexicogulfen.

Scanmatic har også utviklet en løsning for å detektere linebrudd som ikke krever kabel over det dynamiske området, men som benytter nærhetsfølere til å lese av en kodeplate montert på forankringlinen for dermed å avgjøre dens vinkel. Les mer om denne løsningen her: Mooring Line Monitoring – Proximity Switch.

Scanmatics nyeste løsning har fått mye oppmerksomhet. Den benytter små sensorer som måler vinkel, dybde eller bevegelse, og oversender denne informasjonen trådløst ved hjelp av hydroakustikk (lyd i vann). Løsningen er veldig kosteffektiv sammenlignet med eksisterende trådløse løsninger og lar seg ettermontere på eksisterende installasjoner på enklere måter. Scanmatic anser denne løsningen som en «game changer» innen dette feltet. Les mer om løsningen her: Acoustic Subsea Monitoring.

Den trådløse løsningen ble i 2019 ettermontert på en FPSO i Nordsjøen. Se her for mer informasjon om den leveransen.