Lysstyring/Bomstyring

Anvendelse

Scanmatic har god erfaring med styringssystemer for belysning og bomanlegg, hovedsakelig rettet mot samferdsel. Vi har ulike typer styresystemer å referere til, og kan levere tilpassede og standardiserte løsninger.

Teknologi

Et belysningsanlegg må kunne håndtere en sikker drift, spesielt langs veg. Lysmålere med redundante løsninger er ofte benyttet. Justering av belysningsstyrken kan enten styres trinnløst over bus-basert løsning, eller tradisjonelt via trinn baserte løsninger. Lokale styrepanel og fjernstyring kan tilpasses ønsket grensesnitt.

Et styringsanlegg for bommer langs veg må kunne håndtere nødsituasjoner på en sikker måte. Forrigling med varsellys og bomsløyfer for deteksjon foran og bak bom skal forhindre uforutsette kollisjoner med bomarm. Sikkerhetsfunksjoner tilpasset bomanlegget testes grundig etter egne prosedyrer før idriftsettelse. Fjernstyring og overvåkning av bomanlegg kan implementeres i et funksjonsklart HMI-grensesnitt etter brukers spesifikasjoner.

.

Stig Yngvar Nilsen

Samferdsel
stig.yngvar.nilsen@volue.com
+47 90 85 22 59

Relevante leveranser