Løsninger for tøffe omgivelser

Scanmatic har gjennom mange år bygd seg opp en unik kompetanse på utstyr som brukes på steder med begrenset infrastruktur og i tøffe omgivelser. Løsningene tilpasses de omgivelsene de skal brukes i.

En stasjon som kraftmates fra nettspenning monteres ofte i skap som er utstyrt med varmeelement med termostat, for å forhindre at det ikke bygger seg opp fuktighet inne i skapet. En solcellepaneldrevet løsning kan ikke bruke et varmeelement på grunn av effektforbruket. I stedet brukes det et isolert skap eller en “skap i skap”- løsning.

Skapene som brukes er laget av aluminium og har IP66 som kaplingsgrad. I tillegg leverer vi skap laget av plast, gjerne for bruk inne i andre skap, eller innendørs. Vi leverer også skap i rustfritt stål for brukere som ønsker det.

Solcellepaneler forsterkes slik at de tåler kraftig vind, snø og is. Solcellepanelene kan monteres på vegg, tak eller på mast.

Master utstyres med barduner på utsatte plasser. Vi leverer master av forskjellige material f.eks. stål eller aluminium.

Sensorer utstyres med varmeelementer for å forhindre at de iser ned.

Sensorer og kommunikasjonsutstyr med lange kobberkabler, utstyres med ekstra overspenningsvern. Signalene kobles gjerne til isolerte grensesnitt. Dette gjelder både analoge og digitale signaler. I noen tilfeller jordes sensoren når den ikke gjør en måling, for å redusere sjansen for at de blir ødelagt av overspenninger.

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Deliveries: