LNA – Lifeboat Navigation Assistant

Anvendelse

LNA er et navigasjonshelpemiddel for livbåter som skal gjøre evakuering med livbåt sikrere uavhengig av lysforhold og sikt. LNA ble utviklet både for frittfall livbåter og konvensjonelle lårelivbåter.

Produktet finnes både som et rent navigasjonsinstrument som gir livbåtfører visuell hjelp til å styre i sikker retning etter evakuering, og som et komplett system («LNA with AES») som bla. inneholder et elektro-hydraulisk styresystem og integrert autopilot som gir fullautomatisert sikker evakuering.

LNA inneholder sensorer som «låser» og viser sikker retning for evakuering i et intuitivt og tydelig display plassert sentralt ved livbåtens førerplass. Displayet viser til enhver tid pre-programmert sikker evakueringsretning sammen med båtens virkelige kurs slik at man ved å styre etter instrumentet er i stand til å føre livbåten bort fra fartøyet eller installasjonen man evakuerer fra selv ved null sikt. Med et komplett LNA system med integrert autopilot skjer evakueringen helautomatisk ved at roret styres fra LNA-hovedenheten.

Teknologi

Systemet er basert på en svært nøyaktig sensorpakke bestående av 3 såkalte solid state gyroer og 3 akselerometre som til sammen opprettholder en nøyaktig retningsreferanse og beregner avvik mellom referanse og reell kurs. Dette avviket vises i displayet ved førerposisjonen og utgjør reguleringsavviket som mates inn i autopiloten i den  automatiserte versjonen. Systemet er en essensiell del av sikkerhetsutrustning i en livbåt og er utviklet av Scanmatic i nært samarbeid med Statoil (nå Equinor). LNA-systemer er installert i mer enn 250 livbåter på norsk sokkel.

Alexander Overgaard

Offshore & Maritime
alexander.overgaard@volue.com
+47 40 17 00 10

Relevante leveranser