LF-300 – Low Frequency and Wideband Transceiver

LF-300 er et komplett system for testing- og kalibrering av marine sonarer, samt trening av sonaroperatører. Systemet utmerker seg med utvidet- og bredbåndet akustisk frekvensområde fra 300 Hz til 100 kHz. For å oppnå dette består systemet av syv transducere som kan overføre samtidig, hver av dem ansvarlig for et underspekter av det totale frekvensområdet.

Mottaker og sender kan senkes ned til inntil 200 meters dyp for å simulere ulike undervannsmål for en sonar, for eksempel en ubåt. Systemet kan brukes til å sende et hvilket som helst akustisk signal innenfor det spesifiserte frekvensområdet. Eksempler på signaler er ulike typer akustisk bredbåndsstøy, signaturlyden til marine fartøy eller undervannsmål, sonarpuls, frekvens-sweep eller til og med vanlige musikk-filer.

LF-300 er svært fleksibelt og kan brukes til både aktiv- og passiv sonartesting. For passiv sonar testing brukes LF-300 som en akustisk sender, typisk for utsending av bredbåndet støy og signaturlyder fra marine fartøy. For aktiv sonar testing bruker LF-300 en mottakerhydrofon til å fange innkomne sonarsignaler, og deretter avgi et ekko med en operatørvalgt tidsforsinkelse.  Det utsendte ekkoet kan modifiseres med tilleggseffekter som Doppler-skifte, «Highlights» og modifisert «Target strength», for å simulere hastigheten på-, eller den fysiske formen til undervannsmålet.  Mer informasjon angående modusene for sonar testing finnes i denne lenken.

LF-300 opereres typisk fra et marint overflatefartøy. Systemet består av følgende hovedkomponenter:

  • Transduser-enheten som består av 7 sendende transdusere og 1 mottakende hydrofon.
  • Undervannssylinder som inneholder all nødvendig elektronikk.
  • En vinsj med 225m undervannskabel for håndtering av undervannssylinder og transduser-enhet fra skipsdekket.
  • Kontrollstasjon (i en Pelicase).
  • Datamaskin med dedikert software for styring og overvåkning av LF-300.

Scanmatic kan tilpasse LF-300 til kundens behov, inkludert frekvensområde, som i sin tur kan påvirke antall transdusere og fysisk størrelse på systemet. Andre tekniske spesifikasjoner kan også tilpasses etter behov.

 

LF-300 subsea cylinder