Lekkasjemåling – Damsikkerhet

Terskel med 90 graders V-overløp

Anvendelse

Større magasindammer innenfor vannkraft har krav til overvåking av lekkasjer, og da er hensikten damsikkerhet. Øker lekkasjen er det et tegn på at dam er i endring.

Men måling av lekkasje, eller avrenning, brukes også ved søppelfyllinger, flyplasser og veianlegg. I slike sammenhenger er det gjerne konsesjonskrav eller avgifter som er bakgrunnen til at det er etablert målinger. I slike sammenhenger er det gjerne både lekkasjemengde og konsentrasjon av ett eller flere stoffer som måles.

Teknologi

På dammer som skal ha overvåking av lekkasje, er det forskjellige løsninger for å samle sammen vannet som skal måles. Noen dammer har rørgater nedstrøms damkjerne som leder vannet til en eller flere lekkasjekummer, andre steder bruker man terrenget nedstrøms dam til å samle vannet. I lekkasjekum eller i terskel støpes det inn kjente profiler, og når man kjenner formelverk for profil samt kjenner vannhøyde i kum så kan vannføring/lekkasje beregnes. Vannhøyde i kum måles gjerne med trykkceller eller flottør, eller berøringsfritt med sensorer basert på ultralyd eller radar.

Noen lekkasjemålinger, ikke minst i fyllingsdammer, er påvirket av nedbør.

 

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Deliveries: