Kameraovervåking

Anvendelse

Beredskapsforskriften stiller strenge krav til innbruddssikring, overvåking og alarm for kritiske enheter (klasse 3 objekter) i kraftforsyningen.  For å tilfredsstille disse kravene tar man ofte i bruk kameraovervåking. Scanmatic har levert systemer for kameraovervåking til flere store aktører innenfor kraftforsyningen.

Et kamera gir mange fordeler og det tjenes raskt inn.

Kameraløsningene bedrer sikkerheten for eget personell og for allmenheten. Det gir muligheter til å se om det er folk nær anlegget i det kraftverket skal starte opp eller når luker skal justeres.

Kameraløsningene gir bedre situasjonsforståelse, og det kan redusere antall utrykninger til et anlegg. Det gir også muligheten til å detektere uønsket aktivitet på anlegget, og muligheten for videoopptak hjelper ved innbrudd eller ved hærverk.

Noen av applikasjonen er som følger:

 • Videoovervåkning for bedre situasjonsoversikt
 • Perimetersikring
  • Bevegelsesdeteksjon
  • Innbruddsikring
  • Adgangskontroll
  • Skiltavlesning
 • Termisk overvåkning av utstyr f.eks. turbiner, transformatorer og sikringsskap
 • Sikring av personell ved brann
 • Avlesning av display, viserinstrumenter og lamper på gammelt utstyr som ikke er fjernovervåket
 • Deteksjon av oljelekkasjer, knuste vinduer, åpne dører og vinduer o.l.
 • Kalibrering av sensorer mot målestav
 • Deteksjon av nedising av utstyr
 • Overvåkning av vannspeilet ved dam
 • Overvåkning av inntaksrist over og under vann
 • Overvåkning av luker ved kjøring
 • Overvåkning av overløp
 • Overvåkning av sandfang
 • Fjernstøtte for personell på anlegget
 • Videoopptak ved hærverk og innbrudd
 • Lydopptak i kraftanlegg
 • Lydavspilling ved fjernhjelp

Teknologi

Systemet er basert på IP kameraer med eller uten Pan, Tilt og Zoom (PTZ). Kameraene er knyttet opp i et nettverk som kommuniserer med en lokal server med Milestone som VMS (Video Management System). Video recordes på de lokale serverne som igjen er knyttet opp mot driftsentralen hvor operatørene har full tilgang til video fra alle kamera.

Scanmatic er en uavhengig systemintegrator som leverer fastmonterte og styrbare (PTZ) kameraer, for bruk innendørs og utendørs, fra ledende leverandører i bransjen. Kameraene leveres ofte sammen med Ethernetsvitsjer, som brukes som kommunikasjonsmedium, og kraftforsyningsløsninger som er basert på PoE. Kameraene kan utstyres med mikrofoner for lydopptak og høyttalere for lydavspilling dersom det er behov for det.

Scanmatic leverer både optiske kameraer og termiske kameraer. Vi leverer også undervannskameraer og lamper for bruk ved overvåkning av inntak eller overvåkning av sandfang

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Deliveries: