Offloading Hose Inspection System

Anvendelse

For å forhindre oljesøl er det essensielt at slangene som benyttes for å losse olje fra en plattform til et lasteskip ikke har skader. Scanmatic leverer systemer som plattformarbeiderne selv kan benytte for å gjennomføre inspeksjoner av slangen, innvendig og utvendig, for å avdekke rifter og deformasjoner.

Teknologi

Systemene tilpasses den aktuelle installasjonen og prosjektene utføres typisk i tett samarbeid med leverandøren av selve lossesystemet. Scanmatics leveranse består typisk av et ATEX-godkjent undervannskamera for innvendig inspeksjon i slangen, 2 – 400 m subseakabel, ATEX-godkjent vinsj, koblingsbokser, kabling, konnektorer, kontrollskap og arbeidsstasjon med joystick.

Alexander Overgaard

Offshore & Maritime
alexander.overgaard@volue.com
+47 40 17 00 10

Relevante leveranser