Hendelsesdeteksjon AID

Anvendelse

Scanmatic leverer automatisk hendelsesdeteksjon (AID) for tunneler i alle regioner av Norge.

AID systemer kan brukes til å få rask varsling og oversikt over mulige ulykker og alarmer for uventede stopp av biler, fotgjenger i tunnel, last falt av kjøretøy i vegbanen, kø, saktegående kjøretøy og røyk. Systemet kan også brukes til statistikk og telle antall og type kjøretøy som kjører gjennom tunnelen.

Teknologi

Deteksjonssystemene kan basere seg på optisk og/eller termiske kamera, eller radar. Systemet leveres med egne VMS servere for videoovervåking av tunnelen. Video fra kamera streames direkte til VTS SCADA system for rask oversikt over hendelser som blir detektert. Video fra alle kamera i tunnel er tilgjengelig i en uke på VMS serverne. Og kan hentes enkelt ut fra disse.

Ulike tunneler krever forskjellig sensitivitet av systemet. Scanmatic sørger for at systemet er skreddersydd for tunnelen gjennom grundig testing før kundens overtakelse