Grunnvannsovervåkning

Foto: OTT Hydromet 

Anvendelse

Grunnvannsmålinger er viktig for å eksempelvis kunne identifisere trender (langvarige eller sesongbestemte), endringer knyttet til grunnarbeid, eller i forbindelse med drikkevannskilder.
Behovet for grunnvannsmålinger kan som nevnt komme av flere ulike årsaker, og da også med ulike krav til loggeintervall og rapporterering. Scanmatic har løsninger tilpasset hver enkelt sak, som frittstående eller mot hydrologistasjoner tilknyttet datainnsamling.

Teknologi

Ut ifra kravene kan løsningen være fra helt enkle manuelle vannhøydemålere (f.eks. OTT Contact gauge), små dataloggere montert i selve målerøret, med og uten datainnsamling, til trykksensor mot komplette hydrologistasjoner, som også tar inn andre måleparametere, eller flere grunnvannsmålinger spredt over ett område.