Grønn lukestyring

Anvendelse

Scanmatic leverer «grønne» lukestyringer til vannkraftverk. Dette er styringer som brukes på steder med begrenset infrastruktur dvs. ikke tilgjengelig nettspenning og hvor man ikke ønsker å sette opp diesel-aggregater for kjøring av luke eller ventil. Løsningene er vanligvis basert på en IED, som er utstyrt med nødvendig anlaog og digital IO. Styringen er ofte kombinert med vannstandsmålinger. Styringen brukes ofte for eksisterende luker og som har blitt betjent manuelt ved behov. Det er ofte inkludert sensorer for lukeposisjon og endestopp på luken som skal automatiseres. Styringen skilles galvanisk fra selve luken for ikke å påvirkes når motoren startes og stoppes. Det er inkludert nødvendig forrigling i både maskinvare og programvare.

Teknologi

Luken kan styres lokalt eller fra driftssentralen. Driftssentralen sender settpunkter til styringen. Styringen kjører luken til ønsket settpunkt etter ønsket regelverk, og den rapporter også tilstanden til luken. Lokale alarmer fra f.eks. kraftforsyning vil overføres til driftssentralen. Målinger vil også overføres til driftssentralen på sammen måte. Styringen kommuniserer med driftssentral via forskjellige kommunikasjonsløsninger inkludert nettverk, fiber, kobber, mobil og radio. Luken er vanligvis drevet fra en DC-motor. Motoren tilkobles luken, via en utveksling, tilkoblet den eksisterende sveiven/rattet som har vært brukt for å justere luken manuelt. Det er ofte inkludert et lokalt brukergrensesnitt basert på trykkfølsomme grafiske skjermer eller via et klassisk grensesnitt basert på brytere og lamper. Styringsenheten kommuniserer med driftssentral via standard protokoller som f.eks. IEC-101/104 eller via datainnsamlingssystemet (Hidacs/H2) med proprietære protokoller avhengig av hvilken IED man bruker. Løsningene kraftmates av en kraftforsyningsløsning basert på en kombinasjon av solcellepanel, vindturbin og batteribank. Denne løsningen dimensjoneres ut fra hvor ofte og hvor lenge luken skal kunne kjøres. Det er i noen tilfeller tatt med en egen batterilader for tilkobling av mobilt aggregat for opplading av batteribank, dersom batteribanken er utladet. Batteribanken beskyttes mot dyputladning.