H2 – Historical and Instantaneous Data Acquisition and Control System

Scanmatics nyeste verktøy for datainnsamling, datalagring og presentasjon av historiske målinger eller nåverdimålinger, kalt H2, består av et antall moduler, som kan kombineres til et komplett datainnsamlingssystem etter behov. Systemet inkluderer en rikholdig funksjonalitet, som dekker alt fra fjernkonfigurering av dataloggere, til datainnsamling og presentasjon av data. Nåverdier kan bli presentert grafisk og skreddersydd for hver bruker. Historiske data vises vanligvis grafisk, men kan også vises i tabellform. Datainnsamlingssystemet H2 består av følgende moduler:

Administrative moduler

 • H2Admin
  • Grafisk brukergrensesnitt for konfigurering av datainnsamlingsprosessen
  • Konfigurering av nye eller endring av eksisterende stasjoner og datainnsamlingsmedier
  • Konfigurering av porter, kommunikasjonsmedier og protokoller
  • Konfigurering av automatiske og manuelle jobber
  • Konfigurering av redundans
  • Indikere aktive jobber, trafikktype og overvåkning av utvalgt trafikk for feilsøkningsformål
  • Importering av konfigurasjon fra datalogger eller fra andre H2-systemer
  • Statistikk
  • Administrasjon av brukerrettigheter
 • StasjonKonfig
  • Lokalkonfigurering og fjernkonfigurering av dataloggere fra Scanmatic
  • Sikkerhetskopiering og gjenskaping av konfigurasjon
  • Importering fra og eksportering til, av konfigurasjon til andre stasjoner
 • Tredjeparts verktøy
  • Lokal konfigurering og fjernkonfigurering av dataloggere fra Campbell, Ott og Sutron

 

 Datainnsamlingsmoduler

 • H2Com
  • Datainnsamlingsmotor
  • Håndterer datainnsamling av alle data og utfører kommandoer samtidig
  • Skalerbar hierarkisk datainnsamling
  • Tidssynkronisering
 • H2Calc
  • Komplekse kalkulasjoner av nye historiske verdier fra innsamlede eller kalkulerte dataverdier
  • Aritmetiske og logiske operasjoner på tidsmerkede data

 

Presentasjonsmoduler

 • H2View
  • Presentasjon av nåverdier og historiske verdier som tabeller eller grafer
  • Importering fra eller eksportering til Excel
  • Dynamiske oppdateringer av grafer
  • Zoom-funksjonalitet
  • Manuell eller automatisk skalering
  • Støtter for PC, nettbrett eller smarttelefon
   • HTML5
  • H2Myview
   • Konfigurerbar grafisk presentasjon av nåverdier, historisk verdier, kommandoer, meldinger og alarmer i et webbasert grensesnitt
   • Alarmpresentasjon og håndtering
   • Utføringer av kommandoer
   • Dynamisk oppdateringer av grafer
   • Enkel klipp og lim og menybasert konfigurering
  • H2Event
   • Alarmindikasjon på epost og/eller SMS til utvalgt personell
   • Avspørring av data via SMS
  • H2App
   • Tilgang til utvalgte nåverdier fra utvalgte stasjoner i nettleser på smarttelefon
   • Android and IOS

 

Grensesnitt til overliggende systemer

 • H2File
  • Automatisk eller manuell overføring av datafiler på standardisert format
   • GS2, PMS, XML, CSV
  • Kan bli sent som epost
 • H2Iec104
  • Overføring av nåverdier, historisk verdier, kommandoer til et overliggende system med standard protokoll
   • IEC 60870-5-101
   • IEC 60870-5-104
  • H2Rp07
   • Overføring av data til overliggende system med proprietær protokoll basert på ABB RP-07
    • Subsett av ABB RP570
   • H2Opc
    • Overføring av data til et overliggende system med standard protokoll basert på OPC UA
    • OPC-server

 

Grensesnitt til underliggende systemer

 • Proprietært grensesnitt til Scanmatics dataloggere eller et underliggende H2 system
  • SMIP protokoll
 • Proprietære grensesnitt til tredjepart dataloggere/kamera
  • Campbell HTTP API
  • OTT BINARY og HTTP POST
  • Sutron SSP og Pseudobinary C
  • AXIS VAPIX
 • Standardiserte grensesnitt til datalogger, RTU eller sensor fra andre leverandører
  • Modbus TCP
  • IEC60870-5-101
  • IEC60870-5-104
  • OPC UA
  • NMEA-0183

 

Databaser

 • MS SQL Server og MS SQL Server Express
  • 2012 eller nyere
 • Automatisk oppgradering av databasen for eksisterende Hidacsbrukere
 • REST API for databasetilgang for tredjepartssystemer

 

Plattform

 • PC eller server
  • Windows Server 2012 eller nyere
  • Windows 7 eller nyere
  • 64-bit OS
 • Maskinvare
  • Minimum 4 GB med RAM
  • 1 GB med diskplass for H2
  • 1-10 GB med diskplass for SQL Server installasjon og database
 • Støtte for installasjon på flere servere for skalerbarhet
 • Støtte for virtuelle servere
  • VMware, MS Hyper-V

 

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22