Om Volue Industrial IoT

Scanmatic-gruppen består i dag av 3 selskaper, Scanmatic AS, Scanmatic InSitu AB og Scanmatic Instrument Technology AS.

Scanmatic AS har i dag 51 ansatte og en årlig omsetning på ca. 110 MNOK. Scanmatic AS har hovedkontor på Krøgenes like utenfor Arendal.

Scanmatic In Situ AB har kontor i Stockholm, Ockelbo, Umeå og Skellefteå og tilbyr samme løsninger som Scanmatic AS og Scanmatic Instrument Technology AS til det svenske markedet. I tillegg til  høy kompetanse på prosjektering og instumentering innen vindkraft samt damistrumentering. De er i dag 12 ansatte og  leverer blant annet målestasjoner til SMHI (Sveriges Meteorologiska og Hydrologiska Institut), Statkraft, Vattenfall, Strålsäkerhetsmyndigheten og Eolus.

Scanmatic Instrument Technology AS (tidligere ITAS) har i dag 7 ansatte og holder til på Ås, utenfor Oslo. Deres kunder er blant annet Meteorologisk institutt, forskningsmiljøer og havbruksnæringen.

Vår kompetanse

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling, datakommunikasjon og automasjon for å designe og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for profesjonelle kunder.

Scanmatic har lang erfaring i prosjektgjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg og sikker møte.

Vi følger de til en hver tid normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

Etablert i 1971

Scanmatic har siden etableringen i 1971 fokusert på utvikling og leveranse av kvalitetsprodukter og systemer innen industriell instrumentering, overvåking og kontrollsystemer til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi.

En typisk Scanmatic leveranse er et robust industrielt system designet for høy pålitelighet og lang levetid i et krevende miljø, ofte utendørs. Våre løsninger er basert på åpne standarder og består ofte av en blanding av standard hyllevare HW og SW, egne produkter og egenutviklet SW.

Vi tar gjerne totalansvar for systemdesign, utvikling, sammenstilling, installasjon, idriftssettelse og periodisk vedlikehold.

Vi tilbyr service og vedlikeholdsavtaler med garantert responstid der vi i større eller mindre grad overtar driftsansvaret for våre kunder. Vi har dedikerte team som med faste intervaller reiser rundt og utfører periodisk vedlikehold for kundene våre.

 

Kontakt oss

Head of Sales Evironment and Renewable

Steinar Jacobsen
steinar.jacobsen@volue.com
+47 93 46 80 72

Renewable

Nils Lofstad
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Renewable

Birgitte Centeno Austefjord
birgitte.austefjord@volue.com
+47 91 92 13 92

Renewable

Svend Hoel Lunden
svend.lunden@volue.com
+47 40 62 49 56

Environment

Kjetil Sandnes
kjetil.sandnes@volue.com
+47 91 77 79 70

Environment

Ketil Lillevik
ketil.lillevik@volue.com
+47 93 01 25 94

Defence

Sondre Myhre
sondre.myhre@volue.com
+47 98 88 78 89

Offshore & Marine

Baste Rimestad
baste.rimestad@volue.com
+47 474 64 505

VP Sales

Marius Brenden
marius.brenden@volue.com
+47 90 99 25 71

Intelligent Traffic Systems

Stig Yngvar Nilsen
stig.yngvar.nilsen@volue.com
+47 90 85 22 59

After Sales Service

Martin Albrektsen
martin.albrektsen@volue.com
support.no.iot@volue.com
+47 94 18 93 58

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere hvis du ønsker mer informasjon om Volue Industrial IoT og våre løsninger.

Volue Industrial loT AS,  Bedriftsveien 17, N-4841 Arendal | Tel: +47 37 05 95 00 | iot@volue.com

To volue.com