Mooring Line Monitoring – uten kabel!

Scanmatic har levert et system til Bluewater Energy Services B.V. for overvåking av forankringslinene til Lancaster FPSO.

Utfordring

Lancaster FPSO (Floating production, storage and offloading) skal forankres på britisk side i Nordsjøen ved hjelp av en lastebøye med 12 forankringsliner. Bluewater inviterte i 2017 Scanmatic til konkurranse om å levere et system som kontinuerlig overvåker vinklene til forankringslinene. Hensikten er å gi tidlig varsling om unormale vinkler og linebrudd.

Bluewater ønsket ikke en løsning der kabler traverserte det bevegelige området mellom forankringslinen og skroget. I stedet forespurte de en løsning der induktive nærhetsfølere (proximity switches) benyttes til trådløs registrering av posisjonen til en kodeplate montert på forankringslinen.

Løsning

Scanmatic benyttet erfaringen fra tidligere leveranser til å designe og foreslå en løsning med høy teknisk kvalitet til en konkurransedyktig pris og vant oppdraget.

Kjernen i leveransen er en sensor bestående av en Subsea kapsling med induktive nærhetsfølere. Denne samspiller med en kodeplate for å lage et digitalt signal som gir informasjon om forankringslinens relative vinkel.

Scanmatics leveranse omfattet blant annet:

  • Subsea-sensorer
  • Kodeplater
  • Vanntette koblingsflenser
  • Kabling subsea og i eksplosjonsfarlig område
  • Kalibrering
  • Test/Commission-plattform

 

Leveransen var en suksess og nok en bekreftelse på Scanmatics evne til å levere teknisk utfordrende prosjekter av høy kvalitet og konkurransedyktig pris i dette krevende markedet.

Proximity sensor med kabel og kodeplate festet til forankringslinens link

Test og verifikasjon gjennomføres med Scanmatics dedikerte teststasjon. Denne simulerer dynamikken i installasjonen og gir nøyaktige måledata.

 

Kontakt:

Navn:
Christian Jørgensen
Mobil:
+47 93 06 86 49
E-mail:
christian@scanmatic.no