Markedsområder

Samferdsel

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for samferdselssektoren.

Typiske leveranser til samferdselssektoren er klimastasjoner, SRO-anlegg (Styring, regulering og overvåking) til tunneler og broer, ITV-systemer, skiltstyringssystemer og andre sikkerhets- og overvåkingssystemer.

Eksempler på leverte løsninger:

 • Statens Vegvesen – Vegvær stasjoner
 • Jernbaneverket – Planoverganger
 • Statens Vegvesen – Hamnøy
 • Jernbaneverket – GSM-R kvalitetsmåling
 • Euroskilt – skiltstyringer
 • Statens Vegvesen – tuneller i Bergen

Scanmatic har lang erfaring i prosjektgjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg og sikker møte.

Vi følger de til en hver tid normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

Forsvar

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere spesialiserte instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger til kunder innenfor forsvarssektoren.

Våre løsninger er stort sett innenfor instrumentering og sensorteknologi, og vi har levert et bredt spekter av løsninger og tjenester innen produktutvikling, systemintegrasjon, SCADA-systemer, styringssystemer, datakommunikasjon og datainnsamling.

Scanmatic har lang og bred erfaring innenfor hydroakustikk og tilbyr noen unike nisjeprodukter som brukes blant annet av den norske marinen og NATO.

Aktuelle leveranser innen Forsvar:

 • Test- og treningssystemer for marinefartøyers sonarer og sonaroperatører
 • Multi-posisjoneringssystem (MPS)
 • Fjernstyrings- og overvåkingssystemer for radaranlegg
 • Værstasjoner
 • ITV-systemer

Scanmatic har lang erfaring i prosjektgjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg og sikker måte.

Vi følger til enhver tid de normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

Offshore

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere spesialiserte instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger til kunder innenfor markedene offshore og marine.

Våre løsninger er stort sett innenfor instrumentering og sensorteknologi, og vi har levert et bredt spekter av løsninger og tjenester innen produktutvikling, systemintegrasjon, SCADA-systemer, styringssystemer, datakommunikasjon og datainnsamling.

Akvakultur

 • Et mangfold av løsninger for Akvakulturnæringen

Aktuelle leveranser innen Offshore & Marine:

 • Systemer for overvåking av forankringsliner
 • Akustiske sensorer for overvåking av subsea infrastruktur
 • Subsea Proximity Sensorer
 • Livbåt-navigasjonsassistent (LNA)
 • LNA med Automatic Escape System (LNA med AES)
 • Innvendig og utvendig kamerainspeksjon av losseslanger for olje/gass
 • Subsea ethernet kamerasystem
 • Gyro-basert FPSO turntable kontrollsystem
 • Subsea fordelingsbokser
 • Overvåkingssystemer
 • Datainnsamling og kommunikasjon
 • ATEX design og instrumentering

Scanmatic har lang erfaring i prosjektgjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg og sikker måte.

Vi følger til enhver tid de normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

Energi og Miljø

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling, datakommunikasjon og kraftforsyning for å lage og levere spesialisert instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger innen energibransjen. Vi leverer for det meste løsninger til vannkraftbransjen, men har også leveranser til vind- og bølgekraftbransjen.

Våre løsninger er stort sett innenfor instrumentering og sensorteknologi, og vi har levert et bredt spekter av løsninger og tjenester for datainnsamling, kommunikasjon, overvåking, fjernstyring og automasjon.

Aktuelle leveranser innen energibransjen:

 • Hydrologistasjoner
 • Meteorologistasjoner
 • ITV systemer
 • Fjernstyringssystemer
 • Overvåkingssystemer
 • Kommunikasjonsløsninger
 • Datainnsamlingsløsninger
 • Kraftforsyningsløsninger
 • Regulatorer
 • Strukturovervåking
 • Løsninger for tøffe omgivelser
 • Salg av tjenester

Scanmatic selger standard produkter fra ledene leverandører innenfor datainnsamling, sensorer og kommunikasjon. I tillegg har Scanmatic utviklet noen produkter skreddersydd for energibransjen.

Scanmatic har lang erfaring i prosjektgjennomføring. Gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg og sikker måte.

Vi følger til enhver tid de normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

Kontakt oss

Forsvar og offshore

Christian Jørgensen
christian.jorgensen@scanmatic.no
+47 93 06 86 49

Samferdsel

Stig Yngvar Nilsen
stig.nilsen@scanmatic.no
+47 90 85 22 59

Energi og Miljø

Nils Lofstad
nils.lofstad@scanmatic.no
+47 91 64 79 22

Service og support

Clas J. Garcia de Presno
clas.presno@scanmatic.no
+47 92 41 78 26

Salgssjef

Marius Arion Nilsen
marius.nilsen@scanmatic.no
+47 95 84 90 67

Forretningsutvikler

Johannes Skar
Johannes.skar@scanmatic.no
+47 91 33 14 55

Salgslærling

Tor Andersen Ulltveit-Moe
tor.ulltveit-moe@scanmatic.no
+47 37 05 95 00

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere hvis du ønsker mer informasjon om Scanmatic og våre løsninger.