Leveranse av Mooring line Monitoring til Havfarm

Image courtesy: Nordlaks

Scanmatic er stolt av å levere banebrytende bidrag til mooring line installasjonsoperasjoner!

Den 385 meter lange Jostein Albert Havfarm 1 som eies av Nordlaks ble installert i Norge i juni.
Leveransen fra Scanmatic (en del av Volue-gruppen), til fortøyningssystemleverandøren Seasystems AS, bidro med verdifull informasjon under installasjon av forankringslinene.
Scanmatics leveranse består av små trådløse inklinometere som er festet til kjettingstopperne for ankerlinen. Disse ga informasjonen som ble brukt for å bekrefte at fortøyningslinjer  ble strammet riktig med hensyn til fortøyningsanalysen.

Systemet fungerte bra med god tilbakemelding fra brukerne:
“Vi er veldig fornøyde med Scanmatic-systemet og vil gjerne bruke det igjen” – Trond Haakstad avdelingsleder, SeaSystems AS.

Scanmatic-systemet vil nå gi situasjonsbevissthet og oppdage eventuelle uregelmessigheter eller brudd på fortøyningslinjer, med en estimert batterilevetid på mer enn 10 år.

Jon Andre Garberg

Forsvar
jonag@volue.com
+47 99 28 54 48

Kontakt oss

Offshore og Marine

Nils Christian Mathisen
nils.mathiesen@volue.com
+47 90 08 64 55

Energi og Miljø

Nils Lofstad
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Energi og Miljø

Birgitte Centeno Austefjord
birgitte.austefjord@volue.com
+47 91 92 13 92

Samferdsel

Stig Yngvar Nilsen
stig.yngvar.nilsen@volue.com
+47 90 85 22 59

Service og support

Clas J. Garcia de Presno
clas.presno@volue.com
+47 92 41 78 26

Forretningsutvikler

Johannes Skar
Johannes.skar@volue.com
+47 91 33 14 55

Salgssjef

Marius Brenden
marius.brenden@volue.com
+47 90 99 25 71

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere hvis du ønsker mer informasjon om Scanmatic og våre løsninger.

Volue Industrial loT AS,  Bedriftsveien 17, N-4841 Arendal | Tel: +47 37 05 95 00 | company@scanmatic.no

To volue.com