Godkjenninger og HMS

Scanmatic arbeider og utfører sine leveranser på en fagmessig og aktsom måte, og legger vekt på sikkerhetsmessige tiltak for å ivareta liv, helse, eiendom og miljø.

Det er utarbeidet egne instrukser, rutiner og prosedyrer som ivaretar dette, og som er i henhold til ISO9000.

Selskapet er medlem i El-retur AS, som er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.

Selskapet har de nødvendige godkjenninger som installatør innenfor både høy- og lavspent og er registrert i Elvirksomhetsregistreret.

Selskapet er registrert hos NPT (Post og Teletilsynet) som autorisert teleinstallatør (TIA), autorisert radioinstallatør (RIA) og autorisert forhandler (TUA).

Vi er registrert i følgende baser i kvalifiseringsordningene til Achilles:

 

PERSONVERNERKLÆRING (GDPR)

→ Til Personvernerklæring (GDPR) for Scanmaitc