Godkjenninger og HMS

Scanmatic arbeider og utfører sine leveranser på en fagmessig og aktsom måte, og legger vekt på sikkerhetsmessige tiltak for å ivareta liv, helse, eiendom og miljø.

Det er utarbeidet egne instrukser, rutiner og prosedyrer som ivaretar dette, og som er i henhold til ISO9000.

Selskapet er medlem i El-retur AS, som er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.

Selskapet har de nødvendige godkjenninger som installatør innenfor både høy- og lavspent og er registrert i Elvirksomhetsregistreret.

Selskapet er registrert hos NPT (Post og Teletilsynet) som autorisert teleinstallatør (TIA), autorisert radioinstallatør (RIA) og autorisert forhandler (TUA).

Vi er registrert i følgende baser i kvalifiseringsordningene til Achilles:

Kontakt oss

Forsvar og offshore

Christian Jørgensen
christian.jorgensen@scanmatic.no
+47 93 06 86 49

Samferdsel

Stig Yngvar Nilsen
stig.nilsen@scanmatic.no
+47 90 85 22 59

Energi og Miljø

Nils Lofstad
nils.lofstad@scanmatic.no
+47 91 64 79 22

Service og support

Clas J. Garcia de Presno
clas.presno@scanmatic.no
+47 92 41 78 26

Salgssjef

Marius Arion Nilsen
marius.nilsen@scanmatic.no
+47 95 84 90 67

Forretningsutvikler

Johannes Skar
Johannes.skar@scanmatic.no
+47 91 33 14 55

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere hvis du ønsker mer informasjon om Scanmatic og våre løsninger.