Strukturovervåking

Scanmatic overvåker mekaniske strukturer i kraftbransjen. Det er flere aktuelle applikasjoner som vist nedenfor:

  • Deteksjon av rørbrudd
  • Måling av fysiske strukturendringer i dam
  • Måling av poretrykk rundt dam
  • Måling av lekkasjevann fra dam
  • Måling av turbiditet i lekkasjevann fra dam
  • Måling av temperaturprofil i dam
  • Overvåkning av sandfang

 

Rørbrudd kan detekteres på flere måter, men det brukes ofte måling av vannføring ved inngangen av rørgaten. Dersom vannføringen er større enn hva slukeevne til kraftverket er, vil rørbruddventilen bli utløst. Det er også vanlig å sammenligne vannføring ved inngangen av rørgaten med hva som går gjennom turbinen. Dersom avviket blir for stort, utløses rørbruddventilen. Dette krever kommunikasjon mellom begge ender av rørgaten.

Måling av temperaturprofil i dam avslører om dammen er i ferd med å bli gravet ut. Det samme gjelder måling av turbiditet i lekkasjevannet.

Kontakt:

Navn:
Nils Lofstad
Tel No:
+47 37 05 95 10
Mobil:
+47 91 64 79 22
E-mail:
nils.lofstad@scanmatic.no