SM4451 øyeskyllestasjon

Batterier og batterisyre medfører risiko.

I henhold til EN50272 skal det benyttes beskyttelsesbriller eller maske, samt beskyttelseshansker og forkle ved håndtering av elektrolytt eller ventilerte celler/batterier.

Ved håndtering av ventilregulerte eller gasstette forseglede batterier skal det som et minimum brukes beskyttelsesbriller og hansker.

Scanmatic tilbyr produktet SM4451 som dekker kravene i EN50272.

SM4451 består av en plate klargjort for veggmontasje og med påmontert hyller. Løsning kan også leveres i støvtett skap hvis dette er ønskelig.

Innehold:

  • Skjemalomme for datablad, batterier og tilhørende Helse-, Miljø- og Sikkerhetsblad
  • Syrefaste og oljebestandige hansker
  • Syrefast forkle
  • Justerbart ansiktsvisir
  • Øyeskyllevæske, 0.9% steril natriumklorid. Brukes ved skylling av øyne ved fremmedlegemer og smuss.
  • Øyeskyllevæske, 4.9% fosfatbufferoppløsning til nøytralisering av syrer og en rekke baser.
  • Spray for rensing av sår og øyne, saltvannsoppløsning.

Kontakt:

Navn:
Nils Lofstad
Tel No:
+47 37 05 95 10
Mobil:
+47 91 64 79 22
E-mail:
nils.lofstad@scanmatic.no