Meteorologistasjoner

Scanmatic har i mange år levert meteorologiske stasjoner til kunder i inn- og utland. Dette gjelder spesielt til Meteorologisk institutt og forskjellige kunder i energibransjen. Stasjonen møter alle relevante krav fra WMO og fra Meteorologisk institutt.

Stasjonene består av en feltstasjon eller datalogger som er utstyrt med et antall sensorer. Løsningen er kraftmatet fra nettspenning eller fra et solcellepanel. Det er i tillegg også inkludert et backup-batteri.

Løsningen kommuniserer med en datainnsamlingsløsning over forskjellige kommunikasjonsmedier. Eksempler på kommunikasjonsmedier er mobil, radio og satellitt.

Aktuelle målinger for en meteorologistasjon er:

  • Lufttrykk
  • Lufttemperatur
  • Luftfuktighet
  • Vindstyrke
  • Vindretning
  • Vindkast
  • Nedbør
  • Snødybde
  • Solstråling

 

Scanmatic leverer også integrerte stasjoner hvor flere parametere måles i en integrert sensorenhet. En slik stasjon brukes på steder hvor det ikke er krav om at alle kravene fra WMO og Meteorologisk institutt skal overholdes.

På steder hvor det er tilgjengelig nettspenning utstyres sensorene med varmeelementer, for å forhindre at det bygger seg opp is og snø på dem.

Navn:
Nils Lofstad
Tel No:
+47 37 05 95 10
Mobil:
+47 91 64 79 22
E-mail:
nils.lofstad@scanmatic.no