ITV-systemer

Kameraløsninger begynner å bli vanligere i kraftanlegg. Et kamera gir mange fordeler og det tjenes raskt inn.

Kameraløsningene bedrer sikkerheten for eget personell og for allmenheten. Det gir muligheter til å se om det er folk nær anlegget i det kraftverket skal starte opp eller når luker skal justeres.

Kameraløsningene gir bedre situasjonsforståelse, og det kan redusere antall utrykninger til et anlegg. Det gir også muligheten til å detektere uønsket aktivitet på anlegget, og muligheten for videoopptak hjelper ved innbrudd eller ved hærverk.

Noen av applikasjoner er vist nedenfor:

 • Videoovervåkning for bedre situasjonsoversikt
 • Perimetersikring
  • Bevegelsesdeteksjon
  • Innbruddsikring
  • Adgangskontroll
  • Skiltavlesning
 • Termisk overvåkning av utstyr f.eks. turbiner, transformatorer og sikringsskap
 • Sikring av personell ved brann
 • Avlesning av display, viserinstrumenter og lamper på gammelt utstyr som ikke er fjernovervåket
 • Deteksjon av oljelekkasjer, knuste vinduer, åpne dører og vinduer o.l.
 • Kalibrering av sensorer mot målestav
 • Deteksjon av nedising av utstyr
 • Overvåkning av vannspeilet ved dam
 • Overvåkning av inntaksrist over og under vann
 • Overvåkning av luker ved kjøring
 • Overvåkning av overløp
 • Overvåkning av sandfang
 • Fjernstøtte for personell på anlegget
 • Videoopptak ved hærverk og innbrudd
 • Lydopptak i kraftanlegg
 • Lydavspilling ved fjernhjelp

 

Scanmatic er en uavhengig systemintegrator som leverer fastmonterte og styrbare (PTZ) kameraer, for bruk innendørs og utendørs, fra ledende leverandører i bransjen. Kameraene leveres ofte sammen med Ethernetsvitsjer, som brukes som kommunikasjonsmedium, og kraftforsyningsløsninger som er basert på PoE. Kameraene kan utstyres med mikrofoner for lydopptak og høyttalere for lydavspilling dersom det er behov for det.

Scanmatic leverer både optiske kameraer og termiske kameraer. I tillegg leverer vi også undervannskameraer og lamper for bruk ved overvåkning av inntak eller overvåkning av sandfang.

Kontakt:

Navn:
Nils Lofstad
Tel No:
+47 37 05 95 10
Mobil:
+47 91 64 79 22
E-mail:
nils.lofstad@scanmatic.no