Energi og Miljø

Volue Industrial IoT benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling, datakommunikasjon og kraftforsyning for å lage og levere spesialisert instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger innen energibransjen. Vi leverer for det meste løsninger til vannkraftbransjen, men har også leveranser til vind- og bølgekraftbransjen.

Våre løsninger er stort sett innenfor instrumentering og sensorteknologi, og vi har levert et bredt spekter av løsninger og tjenester for datainnsamling, kommunikasjon, overvåking, fjernstyring og automasjon.

 Aktuelle leveranser innen energibransjen:

Volue Industrial IoT tilbyr standard produkter fra ledene leverandører innenfor datainnsamling, sensorer og kommunikasjon. I tillegg har vi utviklet noen produkter skreddersydd for energibransjen. Nedenfor finnes det mer informasjon om noen av disse produktene:

Referanser /  leveranser innenfor Energisegmentet:

Volue Industrial IoT har lang erfaring i prosjektgjennomføring. Gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg og sikker måte.

Vi følger til enhver tid de normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

 

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Birgitte Centeno Austefjord

Energi og Miljø
birgitte.austefjord@volue.com
+47 91 92 13 92