Akvakultur

Scanmatic benytter spisskompetanse innen sensorteknologi, databehandling og datakommunikasjon for å designe og levere instrumenterings- og kommunikasjonsløsninger for fiskeri- og havbruksnæringen.

Våre løsninger er stort sett innenfor instrumentering og sensorteknologi, og vi leverer et bredt spekter av løsninger og tjenester innen produktutvikling, systemintegrasjon, SCADA-systemer, styringssystemer, datakommunikasjon og datainnsamling.

Aktuelle leveranser:

 • Akustiske sensorer for overvåking av subsea infrastruktur
 • Overvåkingssystemer
 • Datainnsamling og kommunikasjon
 • Kontrollsystemer
 • Værstasjoner
 • Temperatur, luftfuktighet, lufttrykk
 • Lysmålinger
 • Vannkvalitetsmålinger
 • Vannstrømmålinger
 • Gyroer, akselerometre, inklinometre
 • Lastmålinger av forankringsliner
 • Måling av vinkel, dybde og bevegelse på forankringsliner og undervannsstrukturer
 • Kamerasystemer over og under vann
 • PLS-programmering
 • Regulatorer
 • Tavlebygging
 • Installasjon

 

Scanmatic har lang erfaring i prosjektgjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg og sikker måte.

Vi følger til enhver tid de normer og regler som gjelder for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.

Kontakt

Navn:
Christian Jørgensen
Tel nr.:
+47 37 05 95 00
Mobil:
+47 93 06 86 49
E-mail:
christian.jorgensen@scanmatic.no