3. part produkter

Volue Industrial IoT er en uavhengig systemintegratør. Med uavhengig legger vi vekt på at kunde fritt kan velge komponenter som finnes på markedet. Likevel er vi også distributør for enkelte av de største leverandørene innen våre markeder.

Våre ingeniører har høy kompetanse på de fleste produkter fra anerkjente leverandører innen:
  • Sensorer
  • ITV Kamera
  • Produkter for flow målinger
  • Dataloggere
  • PLS
  • Embedded Platforms
  • Industri PC

Vi benytter tilgjengelig hardware fra markedet og integrerer med egen, eller tilgjengelig software. Volue Industrial IoT utvikler også egen hardware og software slik at løsningen blir akkurat slik kunden ønsker.

OTT HydroMET er markedsleder på sensorer til hydrologi og metrologi. OTT er en felles paraply for merker som vi kjenner som Kipp & Zonen, Sutron, Lufft etc. 

Volue Industrial IoT har siden 1978 vært distributør for Campbell Scientific i Norge. Campbell leverer sensorer og dataloggere av ypperste kvalitet og robusthet. En Campbell datalogger kan lese av de aller fleste typer sensorer, både analoge og digitale, med høyeste oppløsning og nøyaktighet og har derfor blitt en «de facto» standard i mange forskningsmiljøer verden over.

GroPoint leverer gode profilprober for måling av jordfuktighet med støtte for SDI-12 og Modbus.

Apogee Instruments leverer kostnadseffektive digitale strålingssensorer samt sensorer for meteorologiske- og plantefysiologiske parametere.

Delta-T Devices har lang fartstid innen måling av jordfuktighet og leverer gode sensorer som ofte er beskrevet i vitenskapelige artikler fra hele verden. De har også dataloggere som fungerer godt til de enkleste applikasjonene.

 

Volue Industrial IoT er stolte over å være distributører for Oizom. Oizom leveres sensorløsninger for måling av miljøparametere  for overvåking av luftkvalitet, akustisk støy, lukt og støvpartikler.

Global Water  leverer tradisjonelle sensorer for ulike flow, nivå og vannkvalitets-parametere. Global Water er et Xylem selskap.

Hansatech er et Britisk selskap som leverer instrumenter for plantefysiologiske målinger. De produserer høykvalitets oksygen-elektroder, instrument for å måle klorofyll fluorens, respirasjon etc.

PP Systems leverer instrumenter for plantefysiologiske målinger. De har en portefølge som utfyller Hansatech og leverer også noen av deres instrumenter.

RM Young har vært selve standarden på mekaniske vindmålere i flere tiår. De leverer svært robuste vindsensorer som kan benyttes på de fleste steder der man ønsker å måle vind.

Dersom du trenger rimelige værstasjoner eller enkle temperaturloggere så er Onset å foretrekke i mange sammenhenger. Dette er enkle produkter men som ofte er gode nok.

Priser på Onset kan du finne i Nettbutikken vår: www.sensorweb.no

Aeromon leveres sensorløsninger for måling av miljøparametre. Sensorene er kompatible med montering på blandt annet droner for mobile målinger.

Head of Sales Evironment and Renewable

Steinar Jacobsen
steinar.jacobsen@volue.com
+47 93 46 80 72

Renewable

Nils Lofstad
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Renewable

Birgitte Centeno Austefjord
birgitte.austefjord@volue.com
+47 91 92 13 92

Environment

Kjetil Sandnes
kjetil.sandnes@volue.com
+47 91 77 79 70

Environment

Ketil Lillevik
ketil.lillevik@volue.com
+47 93 01 25 94

Defence

Sondre Myhre
sondre.myhre@volue.com
+47 98 88 78 89

Offshore & Marine

Baste Rimestad
baste.rimestad@volue.com
+47 474 64 505

VP Sales

Marius Brenden
marius.brenden@volue.com
+47 90 99 25 71

After Sales Service

Martin Albrektsen
martin.albrektsen@volue.com
support.no.iot@volue.com
+47 94 18 93 58

Intelligent Traffic Systems

Stig Yngvar Nilsen
stig.yngvar.nilsen@volue.com
+47 90 85 22 59

Kontakt oss

Head of Sales Evironment and Renewable

Steinar Jacobsen
steinar.jacobsen@volue.com
+47 93 46 80 72

Renewable

Nils Lofstad
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Renewable

Birgitte Centeno Austefjord
birgitte.austefjord@volue.com
+47 91 92 13 92

Renewable

Svend Hoel Lunden
svend.lunden@volue.com
+47 40 62 49 56

Environment

Kjetil Sandnes
kjetil.sandnes@volue.com
+47 91 77 79 70

Environment

Ketil Lillevik
ketil.lillevik@volue.com
+47 93 01 25 94

Defence

Sondre Myhre
sondre.myhre@volue.com
+47 98 88 78 89

Offshore & Marine

Baste Rimestad
baste.rimestad@volue.com
+47 474 64 505

VP Sales

Marius Brenden
marius.brenden@volue.com
+47 90 99 25 71

Intelligent Traffic Systems

Stig Yngvar Nilsen
stig.yngvar.nilsen@volue.com
+47 90 85 22 59

After Sales Service

Martin Albrektsen
martin.albrektsen@volue.com
support.no.iot@volue.com
+47 94 18 93 58

Ta gjerne kontakt med en av våre dedikerte selgere hvis du ønsker mer informasjon om Volue Industrial IoT og våre løsninger.

Volue Industrial loT AS,  Bedriftsveien 17, N-4841 Arendal | Tel: +47 37 05 95 00 | iot@volue.com

To volue.com