25 år i tjeneste for NATO FORACS

 

Scanmatic vant i 1990-91 en internasjonal anbudskonkurranse om leveranse av akustisk måleutstyr til NATO FORACS sine stasjoner i Norge og Hellas (se faktaboks). Kontrakten var på over 4 millioner kroner og var Scanmatics største enkeltkontrakt til da.

Leveransene bestod av funksjonstest- og kalibreringssystemer for marinefartøyenes aktive og passive sonarer. Hovedformålet er å gjøre det mulig å kalibrere hvordan fartøyets målsystem bedømmer retning og avstand til et mål.

UAST

Scanmatic leverte til hver base ett fastmontert anlegg og ulike typer transportable mål. Det fastmonterte anlegget heter UAST (Underwater Acoustic Simulated Target System) og består av flere utplasserte akustiske transceivere som simultant kan motta og sende lydsignaler. Transceiverne er kablet med spesielle undervannskabler til en landbasert stasjon som logger dataene. Fra stasjonen kan operatøren velge mellom ulike pulsformer, frekvenser og signalnivå. De transportable målene er primært Scanmatics produkter SONCAT og SONTAS.

SONCAT

SONCAT (Sonar Calibration and Training System) består av en frittflytende bøye med elektronikk for å sende og motta sonarpulser i frekvensområdet 3 – 60 kHz, og en PC-basert kontrollstasjon. Begge enhetene har GPS slik at innbyrdes avstand er tilgjengelig. De kommuniserer med hverandre over radiolink.

Systemet kan operere i aktiv og passiv modus. I aktiv modus mottar bøyas hydrofon lydpulser fra fartøyets sonar og filtrerer, forsterker, digitaliserer og loggfører disse. Etter et fastsatt tidsintervall blir lydpulser sendt tilbake til fartøyet. Disse pulsene kan være modifisert med doppler- og/eller ulike target-highlights for å skape illusjonen av at målet er i bevegelse, eller for eksempel har den karakteristiske responsen fra en ubåts tårn og styreror. I passiv modus sender bøya støysignaler kontinuerlig eller ved definerte intervaller. Støysignalene emulerer vanligvis skips- eller torpedosignatur.

SONCAT – Sonar Calibration & Training System er et simulert target system for å teste en aktiv sonar i sjøen.

SONTAS - High Frequency Sonar Tests at Site, is a sonar tests, easy to transport and can be used while the ship is dock.SONTAS – Sonar Tester At Site – er et komplett system for kalibrering og testing av sonarer.

SONTAS

SONTAS (Sonar Tester On Site) er et portabelt system som opereres enten fra kai, en mindre motorbåt eller fra fartøyet selv. Det består av en transceiver-pakke som er kablet til en bærbar kontrollstasjon. Transceiver-pakken består typisk av en hydrofon for å motta utsendt lyd og ulike transdusere for å sende lyd. Systemet har til hensikt å bidra til en nøyaktig test og kalibrering av skipets sonarsystemer.

Scanmatic leverer både SONTAS LF, SONTAS og SONTAS HF. Systemene dekker henholdsvis frekvensområdene 1 – 15 kHz, 4 – 50 kHz og 60 – 500kHz. Mens SONTAS LF benyttes typisk for sonarer myntet på ubåtjakt, er SONTAS HF for minejaktsonarer.

Kontinuerlig utvikling

Scanmatic besøker årlig FORACS – basene i Norge og Hellas for å utføre inspeksjon, test, kalibrering og reparasjon av kabler og utstyr. En større midtlivs-oppgradering ble gjennomført på midten av 2000-tallet.

Som en konsekvens av den pågående aktiviteten mot NATO FORACS har Scanmatic opprettholdt en høy kompetanse innenfor akustikkfeltet. Dette har gjort oss i stand til å levere ikke bare produktene nevnt over, men også spesialtilpassede sonarløsninger, til andre kunder. Den mobile STT (Sonar Training Target) som er i bruk av det danske forsvaret er et godt eksempel på dette. Dette er en AUV (Autonomous Underwater Vehicle) som er bestykket med tauede transdusere og elektronikk utviklet av Scanmatic.

Scanmatic ser på det som en tillitserklæring, og stor ære, å bli valgt som leverandør av det omfattende posisjoneringssystemet som er omtalt i en annen artikkel på websiden https://www.scanmatic.no/scanmatic-to-deliver-the-tool-for-calibrating-nato-vessels-target-acquisition-systems/ .

Vi ser frem mot 25 nye år med godt samarbeid!

FAKTA: NATO FORACS
NATO Naval Forces Sensor and Weapons Accuracy Check Sites
NATO FORACS Norway er en teststasjon for sensorer (gyro, sonar, GPS, radar, IR, laser) om bord i norske og utenlandske marinefartøy / helikoptre. Hovedstasjonen ligger ved Ulsnes på Hundvåg med kontrollstasjoner på Åmøy og Galta, Rennesøy. Testene
foregår ved kai, og i Boknafjord området. Et tilsvarende anlegg finnes på Kreta, Hellas, og i Florida, USA.
Fra http://karrierestart.no/ledig-stilling/62163

Kontakt

Navn:
Christian Jørgensen
Tel nr.:
+47 37 05 95 18
Mobil:
+47 93 06 86 49
E-mail:
christian@scanmatic.no